Boo Publicerad 09:54, 14 juli 2018

Hur är det att göra sommar­utflykten i en 30 ton tung bogserbåt, som till två tredjedelar består av ett maskinrum? En dröm om man är ­ intresserad av tändkulemotorer, enligt Bengt och Jimmy Olsson, vars båt Svanö just blivit kultur­minnesmärkt.

K-märkning ska stärka intresset för den äldre fritidsbåtsflottan

Statens maritima museer motiverar kulturminnesmärkningen så här: ”Svanö är ett klassiskt exempel på hur mindre bogserbåtar under sin tid i yrkessjöfart ändrats från ångdrift till tändkulemotor. Även förändringen av styrhytt/däcksöverbyggnad följer den sedvanliga utvecklingen för mindre yrkesfartyg av den här typen.”Det här innebär k-märkningen: En stor del av det flytande maritima kulturarvet är privatägt och bevarandet utförs ofta av privatpersoner. Statens maritima museer vill genom k-märkningen av fritidsbåtar stärka intresset för och kunskapen om, och höja statusen på den äldre fritidsbåtsflottan samt förbättra förutsättningarna för bevarande.Källa: Statens maritima museer

Svanö byggdes 1885 och gjorde tjänst under 1900-­talet med att bogsera timmer på Ångerman­älven. Nu ligger den längst ut vid bryggan i Lännersta båtklubb, 20 år efter att Bengt Olsson i Lännersta såg den i en annons.

– Jag har alltid seglat och sedan 1970 har jag gillat ­båtar med tändkulemotorer. Svanö blev min femte. Hon låg nedisad i en vik i Mälaren och vi kunde hugga loss den och köra den hit, säger Bengt Olsson.

Han använde till en början Svanö i sitt arbete som plåtslagare i skärgården. ­Efter många timmar av ­renovering under åren har han den fortfarande som fritids­båt, tillsammans med sonen Jimmy Olsson.

För att vara en fritidsbåt är det en hel del som är annorlunda med Svanö. Som att två tredelar av båten upptas av det gigantiska maskinrummet med en sju ton tung tändkulemotor, som 1954 ­ersatte en ursprunglig ångmaskin. De 120 häst­krafterna ger en toppfart på sex eller sju knop. Under gång är det också 15 ställen i motorn som måste smörjas kontinuerligt och Bengt och Jimmy Olsson mekar och underhåller den varje torsdag.

”Kan åka ut och bryta is”
– Skrovet består av tio millimeter tjock plåt så den ligger i vattnet året om. På vintern kan vi åka ut och bryta is, säger Bengt ­Olsson, som också påpekar att skrovet över vattenlinjen är ­nitat, eftersom Svanö byggdes innan det fanns svetsar.

– Och propellerns dia­meter är 110 centimeter för att ge kraft vid bogseringen, säger Bengt Olsson.

Fem kojplatser i fören gör att utflykterna sträcker sig från Grisslehamn i norr till Sankt Anna skärgård i söder.

– Barnbarnen tycker att det är kul att göra utflykterna i Svanö och i många hamnar blir folk entusiastiska när de hör tändkulemotorn. Det är en lågvarvig och pålitlig motor och det har hänt att folk bett att den ska vara på trots att vi ligger still, för att ljudet är så speciellt.

  • Lennart Spetz