"Prioritera barnens rätt till idrott i Nacka"

Debatt Publicerad 10:09, 13 juni 2018 Uppdaterad 12:10, 22 augusti 2018

Nya planerade Nacka stad har tappat barnperspektivet och bygger bort möjligheterna för fotbollsföreningarna att kunna växa i takt med befolkningsökningen, skriver representanter för Sickla IF i en debattartikel.

På kommunens hemsida kan man den 24 maj 2018 läsa att Nacka har vuxit till att bli 100 000 invånare. År 2030 räknar kommunen med att det ska bo 140 000 invånare i Nacka, alltså en ökning på 40 procent.

Så hur ser förutsättningarna ut för dagens idrottsföreningar att bedriva en verksamhet som ska fungera i takt med befolkningsökningen? Man skulle kunna tro att det skulle tillkomma flera härliga planer när Nacka bygger ut, men icke! Vi kommer att förlora planytor jämfört med i dag, fast behovet kommer att öka explosionsartat, både för Sickla IF och närliggande fotbollsföreningar, då en av elvaspelarplanerna på Nacka IP ska ersättas av en sjuspelarplan. Och inga nya anläggningar planeras i närområdet.

Sickla IF Fotboll har i dag cirka 740 aktiva spelare, år 2030 räknar vi med att ha minst 1 500. Situationen är redan i dag akut!

I värsta fall kommer bristen på fotbollsplaner göra att föreningarna tvingas stänga dörren för nya årskullar som vill börja spela fotboll.

Nacka kommun skriver i sin information om Nacka stad att här ska det vara enkelt att leva och arbeta — att gå, cykla och åka kommunalt. Då undrar vi, hur ska barnen kunna gå och cykla till sina träningar då vi kommer att behöva lägga dessa ännu längre bort från Sickla och Nacka IP? Vem vill att deras barn ska åka kommunalt hem sent på kvällarna för att kunna träna fotboll? Det här kommer att bli en resursfråga för familjerna. De familjer som har tillgång till en bil kommer kanske kunna pussla ihop sin tid för att skjutsa barnen till och från träningar, men vi som är ledare i dessa föreningar vet att vi har flera barn som varken har det sociala stödet hemifrån eller de ekonomiska förutsättningarna för att lösa detta inom familjen. Dessa barn kommer att ställas utanför! Vi anser därför att det är oerhört viktigt med närhetsprincipen.

Vi inom Sickla IF fotboll vill att man planerar för en långsiktig hållbar lösning. En sådan skulle kunna se ut på följande sätt:

• Återställ Sicklavallen till den elvaspelarplan som den en gång var på nuvarande plats. ­Bygg till ordentliga omklädningsrum och utrymme för café där man även kan bygga ut fritidsverksamhet på eftermiddagarna.

• Anlägg en elvaspelarplan på Hellasgården, där det har funnits en grusplan.

• Behåll två elvaspelarplaner på Nacka IP (Järlahöjden) och låt Idrottskvarteret få bli ett riktigt idrottskvarter som Nacka stad och dess invånare kan vara stolta över.

• Rusta upp fotbollsplanen i Hästhagen/Kranglan till en sjuspelarplan.

• Bygg inte in framtida konflikter med boende när ni planerar idrottsanläggningar i framtiden.

• Se till att barnen får träna där de bor. Låt inte idrotten bli en resursfråga.

Fotboll är kommunens största idrott. Drygt 40 procent av invånarna mellan sju och 20 år i Nacka är registrerade fotbollsspelare. Vi vill gärna veta hur de politiska partierna ställer sig till barnens rätt till hälsa och idrott när Nacka växer. Vem kommer att föra barnens talan?

Henrik Hafrén, Tanja Lorentzon, Anna von Schenck, Hassan Alaoui, Stefan Koskinen, Stefan Rehnström, Mats Lilja
Sickla IF:s styrelse
Mathias Tiberg
Sickla IF:s klubbchef


 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x