FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johanna

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
21 juli 2018

Så här tänker sig Turako att skolbyggnaden i Charlottendal ska se ut

Ny aktör vann kamp
om skola i Värmdö

Värmdö 16:30 | 18 maj 2018

Det verkar varken bli Kunskapsskolan eller Jensen som ska driva den nya skolan i Gustavsberg. Istället förordas Internationella engelska skolan, som gått ihop med byggherren Turako.

På den så kallade skoltomten i Charlottendal ska en helt ny F-9-skola byggas. Den ska på sikt ha plats för 750 elever, och ska öppna för de lägre årskurserna senast hösten 2021.

För några veckor sedan berättade NVP att Kunskapsskolan och Jensen båda hade visat intresse att driva en skola i Värmdö, ­genom ansökningar till Skolinspektionen. Dessutom har Thorengruppen tidigare ansökt om och fått tillstånd från Skolinspektionen.

Men nu kommer ytterligare en aktör in på spelplanen: Internationella engelska skolan, som samarbetar med Turako AB. På kommunstyrelsens möte den 30 maj föreslås politikerna godkänna Turako som byggherre för projektet i Charlottendal. Bolaget anses, i konkurrens med fyra andra intressenter, ha inkommit med det bästa bidraget i den markanvisningprocess som pågått under våren.

Tjänstemännen som valt ut Turako anser att bolagets förslag är genomarbetat, med plats för 750 elever i årskurs F-9 redan från start. Själva skolbyggnaden ska anpassas efter terrängen, ska ha hög miljöprofil och ska byggas upp snabbt. Turako anses ha finansiell styrka, och har dessutom tidigare samarbetat med Internationella engelska skolan i liknande projekt.

Om Turako godkänns som byggherre av politikerna i kommunstyrelsen kvarstår för Internationella engelska skolan att ansöka hos Skolinspektionen om att bli skolhuvudman. Om de då inte skulle bli godkända, och Turako inte kan hitta en ny aktör, förfaller markanvisningsavtalet.