Värmdö Publicerad 07:50, 22 maj 2018

Stavsnäs vinterhamn står inför stora förändringar. I planerna ingår en säkrare hamn, en marina, nya bostäder, en stugby och nya butiker. Men snart tio år efter att arbetet startade har inget hänt — nu måste detaljplanen ut på ny granskning.

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS) klassas Stavsnäs vinterhamn som mellanskärgårdens viktigaste hamn, med omfattande godshantering och ökande passagerartrafik. Men området är inte anpassat efter dagens och framtidens förutsättningar, konstaterar Michael Larkner, vd för det kommunala bolaget Värmdö hamnar.
– Det är jättetrångt i hamnen på sommaren. Det är truckar och barnvagnar och hundar i en salig röra. Dessutom är det ont om båtplatser. Vi behöver dela upp trafikslagen, så att platsen blir tryggare, och vi behöver tillföra en marina för småbåtar, säger han.

Foto: Värmdö kommun

Planerna på en omdaning har funnits länge. Redan 2009 togs planprogrammet fram, men sedan dess har arbetet fått avbrytas och återupptas flera gånger. För två år sedan var detaljplanen ute på granskning. Efter det behövdes så pass stora ändringar, bland annat gällande huvudmannaskapet på allmän platsmark, att kommunstyrelsens planutskott nu har beslutat att skicka ut ärendet på granskning igen.

Stugby och bostäder
I detaljplanen ingår, förutom uppdelningen i hamnen, bland annat bygge av 120 bostäder, ett centrumområde och en stugby. Målet är att vinterhamnen ska bli en mer levande plats.

Att det tagit lång tid är inte så konstigt, tycker Michael Larkner.

– Det är varit ett väldigt komplicerat projekt, med mycket att ta hänsyn till, som alla miljöaspekter, både vad gäller det marina livet och naturen på fastlandet, säger han.

Stort intresse
Enligt honom är intresset för jätteprojektet stort från flera olika håll.
– Varje vecka får jag frågor från folk som vill etablera olika verksamheter, som detaljhandel, båtservice och caféer, och från skärgårdsborna, som behöver en välfungerande hamn.

Finns det även intressenter som vill bygga bostäder och stugby?
– Ja, intresset är stort.

Oppositionsrådet Mikael Lindström, S, höjer ett varningens finger för planens utformning.
– Vi är kritiska mot att det planeras för stor exploatering och att fokus ligger på att dra folk till vinterhamnen som plats, istället för få ut folk i skärgården. Det är problematiskt om man jobbar för en hotellverksamhet i Stavsnäs, när det finns ställen i skärgården som har svårt att få gäster, säger han.

Vill utreda konsekvener
Åsikten delas med flera intresseföreningar i skärgården, som framhållit detta i sina yttranden under förra granskningen av planen. 

Planutskottets ordförande Fredrik Sneibjerg, L, delar inte oron.
– Jag tycker att det här är en bra plan, som har fokus på platsen som en replipunkt, säger han.

På planutskottets möte yrkade S på att det skulle utredas vilka konsekvenser ett hotell i Stavsnäs kan få för besöksnäringen i skärgården, men yrkandet röstades ner.

  • Hanna Bäckman