FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Gunilla Grudevall–Steen, L, ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka tillsammans med Lars Hedrén, projektledare för gångvägsbygget längs med Svindersviken.

Gångväg ska ge närhet till havet

Nacka 11:20 | 28 april 2018

På fredagen invigdes en ny gångförbindelse utmed Ryssvikens strand. Den nya gångbanan innebär att du nu kan gå längs vattnet från Nacka strand hela vägen till Södermalm eller Sickla.

Trots en ytterst nedtonad invigning med endast politiker, tjänstemän och den lokala pressen närvarande, var det ett antal Nackabor som passade på att utnyttja den nya gångvägen.
– Vi har väntat på det här. Det är härligt att kunna ta sig till Nacka strand, säger Anne-Marie och Hans Lageson från Finnboda.
Den 400 meter långa gångförbindelsen mellan Marinstaden och Svindersviks herrgård slingrar sig fram längs med Ryssbergens sluttningar ner mot vattnet.
– Det här binder ihop olika delar av Nacka ytterligare och gör att invånarna får tillgång till grönområden och vatten, vilket behövs när vi bygger stad, sade Gunilla Grudevall-Steen, L, kommunalråd och ordförande i natur- och trafiknämnden.

Anpassad till berget
Lars Hedrén har varit projektledare för bygget och är nöjd med utförandet.
– Vi har gjort det helt utan sprängningsarbete, säger han och visar hur träplankorna har anpassats till bergets form.
På sikt kan det, enligt Gunilla Grudevall-Steen bli aktuellt att förlänga gångförbindelsen österut – till Nyckelviken.
– Det är dock inte helt enkelt på grund av hur terrängen ser ut, säger hon.