FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Christofer Friberg i Mexiko city

"Det här är inget
kosmetiskt problem"

Nacka 11:19 | 31 mars 2018

Hallå där, Christofer Friberg, Nacka, som deltagit i ett möte i Mexiko city där USA:s tidigare vicepresident Al Gore spred kunskap om klimatfrågor.

Vad var det för ett möte?
– Al Gores organisation Climate reaction project ska vara ett utbildningsföretag och sprida kunskap om de här frågorna. Nu arrangerade man ett evenemang i Mexiko city där framför allt personer från Mexiko var med, alltifrån forskare och ingenjörer till studenter. Man bjuds in utifrån vad man gjort och jag arbetar på företaget Energeotek i Nacka strand. Energeotek arbetar med att se till hur energi ska kunna finnas tillgängligt året runt och dygnet runt. 

Hur var mötet?
– Det var en fantastisk upplevelse där jag lärt mig mycket, framför allt hur man kan förklara varför klimat- och miljöförändringar sker som de gör. Påverkan är redan brutal på många håll i världen. Det handlar inte bara om koldioxidutsläpp. Det handlar om mat, luft, energi och allt som människan gör, och människorna blir fler. 

Hur aktiv var Al Gore själv på mötet?
– Han var i högsta grad närvarande. Han höll ett föredrag och höll i en panel där de frågorna diskuterades. Jag hade en personlig kontakt med honom om det jag jobbar med. Hans reaktion var att den här tekniken är högintressant. Fossila bränslen används fortfarande i väldigt hög grad och alternativ måste fram.

Vad gör Energeotek?
– Den enkla pricipen är att jordklotet är en varm och het planet. 600 mil in mot centrum sker en naturlig värmeutvecklingsprocess. Det är en gigantisk värmekälla. Varma källor är ett fenomen som bygger på det. Det är inte bergvärme, som med en värmeväxlare drar nytta av lagrad solvärme i det yttersta lagret av jordskorpan. Vi pratar om att dra nytta av värmen flera kilometer ner, som kommer inifrån jorden och med den kan man värma upp en stadsdel med en mindre anläggning eller producera el. Vi har ingen sådan anläggning klar, men arbetar nu med att bygga världens första kommersiella testanläggning. Var den ska ligga är inte klart.

Vad tar du med dig hem?
– Jag har en önskan om att fler ska förstå hur allvarliga problemen är. Det här är inget kosmetiskt problem. Alla drabbas redan. De med den svagaste situationen drabbas allra hårdast. Vetenskapsmännen ser också en risk för att golfströmmen förändras.