Nacka Publicerad 07:44, 06 mars 2018

Ett drygt 19 månader gammalt barn har omhändertagits av de sociala myndigheterna i Nacka. Den utlösande faktorn är familjens vegankost — som enligt socialtjänsten och sjukvården gjort att barnet svultit.

En februarimorgon ringde det på dörren hemma hos familjen. Utanför stod socialtjänst och polis. De hade kommit för att hämta deras yngsta barn.
Sedan dess vet föräldrarna väldigt lite om vad som hänt deras barn.
– Det enda vi vet är att barnet äter lite och att det är i en familj.

Barnet har, enligt föräldrarna, sedan sex månaders ålder haft svårt att äta. Familjen hade till en början kontakt med Barn- och ungdomspsykologiska mottagningen, Bup, för att ta reda på om det fanns något neuropsykiatriskt funktionshinder som skulle kunna förklara matvägran. Bup kunde dock aldrig ställa någon diagnos, men menade att barnet kognitivt utvecklades som man kunde förvänta sig. Barnet fortsatte dock att ligga lågt viktmässigt.

Orosanmälan av läkare
Från barnläkarhåll har man uttryckt oro för att den blygsamma viktökningen kommer att få konsekvenser för barnets psykiska och fysiska utveckling. En läkare menade att barnet befann sig i ett svälttillstånd och gjorde i december en orosanmälan för att man menade att föräldrarna inte tog näringsbristen på allvar.
– Vi har gjort allt de har sagt till oss att vi ska göra för att få upp vikten, säger pappan och räknar upp en rad olika åtgärder.

Familjen äter vegankost, men barnen äter även fisk för att få i sig de näringsämnen som annars kan vara svåra att tillgodogöra sig. Föräldrarna håller inte med om att det skulle finnas någon svältrisk, utan hänvisar till sina egna viktkurvor som barn, samt att ett av barnets syskon också hade liknande vikt och längd vid samma ålder, vilket de också fått stöd av hos en tredje läkare.

Sondmatning skulle påbörjas
Barnets viktökning var under hösten och vintern fortsatt svag. I januari försågs barnet med en sond för att kunna få i sig näring. Föräldrarna blev lovade en sojabaserad näringsersättning, men fick istället en som var baserad på mjölk. Pappan berättar att förklaringen var att den sojabaserade ersättningen inte var anpassad för barn. Föräldrarna lovade att lämna besked samma dag om man ville gå vidare med den mjölkbaserade ersättningen.  

Det är nog många som läser den här artikeln som undrar varför ni inte gick med på den mjölkbaserade ersättningen på en gång?   
– Vi ville kolla med leverantören. På innehållsförteckningen stod att den sojabaserade kunde ges till barn med försiktighet, men när vi förstod att vi inte hade något val gick vi med på den mjölkbaserade, säger pappan.

Barnet omhändertogs
De hann dock aldrig få hem någon ersättning och påbörja sondmatningen. Senare samma dag knackade socialtjänsten och polisen på dörren.
– Vårt barn är nu omhändertaget för att någon annan ska göra det vi ändå hade gått med på att göra, säger pappan.

Visste ni om att kommunen skulle kunna komma omhänderta ert barn på grund av det här?
– Nej, svarar föräldrarna.

Föräldrarna överklagade omhändertagandet till förvaltningsrätten, som gav de sociala myndigheterna i Nacka rätt. Föräldrarna, tillsammans med sitt ombud, har nu överklagat beslutet till kammarrätten.

”Umgänge viktigt under placering”

Det är oklart hur många barn som omhändertas på grund av svält. Socialstyrelsen har ingen sådan statistik.

– Jag har ingen tidigare erfarenhet av påstådd svältproblematik, säger Jennica Paulette, föräldrarnas advokat, och som jobbar med LVU-ärenden.

Jennica Paulette anser att socialtjänsten i Nacka har ett stort ansvar när det gäller att erbjuda familjen stöd för att få till en återförening.
– De bär en stor skyldighet där umgänge under placeringen enligt min mening är mycket viktigt. Jag lyfte denna fråga med socialtjänsten.

Enligt föräldrarna har de knappt haft någon kontakt med socialtjänsten sedan omhändertagandet.

I mejlkorrespondens mellan Jennica Paulette och socialtjänsten framgår att man från kommunens sida inte tänker beakta de läkarutlåtanden som föräldrarna åberopar.
– Jag kan inte uttala mig om varför socialtjänsten agerat på detta sätt. Jag anser dock att det är viktigt att sakkunniga som föräldrar åberopar ska få komma till tals, säger Jennica Paulette och hänvisar till socialtjänstlagen.

Socialnämndens ordförande Helene Skantze, M, vill inte uttala sig i ett enskilt ärende och hänvisar i övrigt till Åse Linnerbäck, jurist och som jobbar med socialtjänstärenden i kommunen.
– Grundidén vid LVU är att man ska jobba för att barnet ska få komma hem, men socialtjänsten måste alltid gå in och bedöma att barnet inte kommer till skada vid en återförening, säger hon.
– Det vanliga är att LVU upphör efter ett tag och då måste man från socialtjänstens sida efteråt ge stöd och jobba med familjen efteråt. 

Fotnot: LVU står för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

  • Erik Ljones