FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Blenda, Beda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
27 maj 2018

I somras träffade NVP SFI-läraren Åse Mårtensson, som sa upp sig i protest mot de nedkortade studietiderna. Nu visar nya siffror att många elever inte klarar kurserna.

Många underkända på snabbkurs

Värmdö 07:45 | 12 februari 2018

Värmdös SFI-elever ska sedan ifjol klara sina kurser snabbare än tidigare. Resultatet: Inte ens hälften blir godkända. Komvux vill nu förlänga studietiden, men Ina Ununger, C, är tveksam till det.

Den 1 januari 2017 infördes nya regler för Värmdös svenskundervisning för invandrare, SFI. Förut fanns ingen bestämmelse om hur lång tid en elev hade på sig för att klara en kurs, men nu är gränsen för analfabeter 20 veckor, för övriga 15 veckor. Snittet i riket för att nå godkänt är runt 30 veckor, enligt Skolverkets statistik.

Nedslående resultat
På näringslivsnämndens senaste möte presenterade Komvux Värmdö, som har 240 SFI-elever, resultatet. På en av kurserna har endast fyra procent blivit godkända, på en annan 26 procent. Komvux ledning drar slutsatsen att tiden för merparten av kurserna bör förlängas.
Siv Strömbäck, MP, ledamot i nämnden, är inte förvånad över siffrorna.
— Det här bekräftar vad vi har befarat. Det är skandalöst att kommunen gör såhär. Vi tycker att man bör öka gränsen till 30 veckor, och kommer att föra fram det på nästa fullmäktigemöte, säger hon.

Sa upp sig i protest
NVP har tidigare skrivit om ändringen, och då träffat Åse Mårtensson. Hon var SFI-lärare på Komvux, men sa i somras upp sig i protest mot de hårdare kraven. Inte heller hon är förvånad.
– Men jag är jätteglad att det här kommer fram, så att reglerna kan ändras och så att det inte blir så stressigt och fyllt av misslyckanden för eleverna. Det vore jättebra om kommunen baserar sina mål på Skolverkets statistik om hur lång tid kurserna tar, säger hon.

Ina Ununger, C, ordförande i näringslivsnämnden, drar inte samma slutsats som Komvux.
— Jag dementerar inte deras slutsats. Men min slutledning är att mer klassrumstid är inte den självklara lösningen, utan vi får titta på bedömning vid intag, intensitet och pedagogik, och på insatser som språkpraktik och hur eleven kan träna svenska i sin vardag.

Har andra siffror
Hon hävdar att Komvux sammanställning till årsredovisningen — material som NVP inte fått ta del av – visar förbättrade studieresultat jämfört med tidigare.
— Jag anser att detta kommer att ge fler av våra nyanlända en större chans att få jobb innan etableringstiden går ut och därmed bli självförsörjande, vilket är målet.
Under februari ska förvaltningen analysera statistiken, inför att frågan tas upp på nästa nämndmöte.
— Jag utgår från att de föreslår eventuella förändringar som ger eleverna bästa möjliga förutsättningar, säger Ina Ununger.