FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Snart kan arbetet i Stig Lindbergs gamla ateljé upphöra. Lisa Wallert, ordförande i G-studion, Åsa Lindström, Inger Andersson, Per B Sundberg och Christian-Pontus Andersson är några av dem som engagerar sig mot kommunens fastighetsförsäljning.

Konstnärer i uppror:
”Kulturarv hotas”

Värmdö 07:45 | 20 februari 2018

Stockholms största ateljéförening, G-studion, hotas av Alliansens planer på att sälja fastigheter för att ha råd att bygga det planerade kulturhuset.  98 konstnärer och ett unikt kulturarv riskerar att försvinna. Nu har konstnärerna fått nog.

Svarta tygsjok hänger från fönstren i den gamla hushållsporslinsfabriken. Utmed infartsvägen till Gustavsberg står rondellhundar och konstverk med orden ”Rädda G-studion”.  Förra veckan gick Ateljéföreningen G-studion ut med ett upprop i sociala medier för att rädda Konstnärshuset och Dekorhuset från att säljas, som NVP berättat att Alliansen vill. 

På tre dagar fick man in drygt 2 000 namn.
– Att finansiera ett kulturhus genom att sälja ut kulturarbetarnas arbetsplatser är skamligt. Gustavsberg ska väl inte bara vara ett minnesmärke över en dåtid? Här finns ett porslinsmuseum, en konsthall med samtida konsthantverk och 100 konstnärer som tar keramiken vidare in i framtiden. Det är faktiskt full pott, säger Inger Andersson, konstnär.

Unika lokaler
G-studion är Stockholmsområdets största ateljéförening, med 98 medlemmar, där hälften nu riskerar att förlora sin arbetsplats. Här arbetar konstnärer, formgivare och konsthantverkare med egen produktion, utställningar, konstnärlig gestaltning och formgivning för industrin. Flera är representerade nationellt och internationellt på gallerier, museer och i offentliga miljöer.

– Kommunen har vid upprepade tillfällen betonat hur viktiga vi och vår verksamhet är, och lovat behålla husen. Det finns, eftersom kommunen vägrat ordna någon garanti för den konstnärliga verksamheten, ingen som helst säkerhet att ateljéverksamheten bevaras. Då riskerar ett levande kulturarv att gå i graven, säger Lisa Wallert, ordförande i ateljéföreningen.

Ateljeföreningen har sedan 1989 varit inhysta i de gamla fabrikslokalerna som är fullt anpassade till konstnärlig produktion. Bland annat finns en glashytta, glassliperi och 60 ugnar. I dag står 88 konstnärer i kö till ateljéföreningen. I det intilliggande Chamottehuset är det fullt.
– I dag finns inte sådana här lokaler att tillgå i Stockholmsområdet. Lokalerna är helt unika, säger Lisa Wallert.

Demonstration ska hållas
I flera år har konstnärerna kämpat för att säkra ateljéernas framtid. För två år sedan sa kommunen nej till ateljéföreningens bud, då man inte ville gå in och borga för ett lån, med hänvisning till att det skulle gynna enskilda näringsidkare.
– Det är som de inte förstår våra ekonomiska förutsättningar. Konstnärer kan inte köpa fastigheter för 20 miljoner, säger Inger Andersson. 
– De säger att de värnar oss och namnger gator i Porslinskvarteren efter konstnärer som satte Gustavsberg på kartan, men de ser tydligen inget värde i oss. Jag tror inte någon av oss skulle vilja att kommunen använde våra namn i framtiden, säger Christian-Pontus Andersson, konstnär.

På onsdag, den 21 februari, håller konstnärerna en demonstration i samband med att fullmäktige ska fatta beslut om fastighetsförsäljningarna.
Charlotta Westling

”En försäljning kan medföra fördelar”

Det kan bli svårt att helt backa i frågan om det nya planerade kulturhuset. Det tror kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M. 

När kommunen 2012 köpte Dag Landviks fastighetsinnehav i hamnområdet var inte avsikten att sälja vidare. Tvärtom ville kommunen få rådighet över området och utveckla det till ett kulturellt centrum. 

Sviker ni inte tidigare gjorda överenskommelser?
– Nej, tanken har inte varit att alla fastigheter i hamnen ska vara i kommunens ägo, säger Deshira Flankör, med hänvisning till kommande investeringar i välfärden.

Hon tror inte att konstnärernas arbetsplatser är hotade, tvärtom menar hon att en försäljning kan medföra fördelar för hyresgästerna.
– En privat aktör kan göra renoveringsarbeten på ett smidigare och bättre sätt.

2011 gick kommunen i borgen för Värmdövallen AB. Hur motiverar ni ert nej till konstnärerna?
– Man kan inte jämföra situationerna. Vi har starkt reviderat riktlinjerna på grund av Värmdövallen. I dag gäller likställighetsprincipen. Konstnärerna har fortfarande chans att köpa huset. 

Ni har redan gjort av med 28 miljoner på ett kulturhus som står tomt och där ni riskerar ytterligare kostnader. Är det inte bättre att satsa på den befintliga verksamheten?
– Porslinsfabriken kan inte stå och förfalla. Dessutom är det en värdefull byggnad på en strategisk plats.

Hur ser du på möjligheten att backa om kulturhuset?
– Det vore väldigt allvarligt att göra det. Kommunen har i flera år lovat ett kulturhus i hamnen. Ett medborgarlöfte kan vi inte vifta bort. 

Hur påverkar det stora folkliga engagemanget ditt ställningstagande?
– Det påverkas inte i den delen att processen ska framåt. Jag visste att synpunkter skulle komma, och vi kan inte ignorera vårt ansvar bara för att det är obekvämt. Men jag vill försäkra mig om att de förstår att vi tar oron på allvar.