Saltsjöbaden Publicerad 10:41, 19 februari 2018

Familjen af Petersens vill att det 2 100 hektar stora Erstavik ska fortsätta vara en sammanhållen jordbruks- och skogsfastighet även i framtiden. För friluftslivet ska inget förändras.

Erstavik omfattar en stor del av södra Nacka och delar av Tyresö och har varit i familjen af Petersens ägo sedan 1763. Det har varit ett fideikommiss, vilket inneburit att hela egendomen tillfallit en arvinge och inte kunnat styckas av. Ett undantag var när Saltsjöbadsområdet såldes till Knut Agaton Wallenberg på 1800-talet.

Under 1900-talet beslutades att fideikommissen i Sverige ska avskaffas, och Johan af Petersens var den sista fideikommissarien på Erstavik, fram till sin död 2015.
Vid avskaffandet av ett fideikommiss kan ett skifte göras utan några krav på att fastigheten hålls ihop. Carl af Petersens, som är delägare till 83 procent  av fideikommissboet, säger dock att han vill behålla egendomen intakt, genom en lösning kallad fideikommissaktiebolag.

Enligt en värdering 2016 var Erstavik värt 638 miljoner kronor, varav marken i Nacka, där också huvudbyggnaden Erstaviks slott ligger, värderas till 454 miljoner.
— Jag som efterträdare får avgöra om jag vill bilda ett fideikommissaktiebolag eller inte, och det vill jag. Bolagsbildningen ska skapa en struktur som ger en långsiktig förvaltning, säger Carl af Petersens.

Sammanhållen enhet
Det skulle innebära att de kultur-och naturvärden som finns i området bevaras, samtidigt som Erstavik kan fortsätta som ett jord- och skogsbruksföretag.

Kommer det att innebära förändringar?
— Hela poängen med den bolagsbildningen är att fastigheten ska behållas som en sammanhållen enhet, som tidigare. Fideikommissaktiebolag har den begränsningen att man inte får sälja mark som tidigare varit fideikommiss utan tillstånd. Det är inget absolut förbud, utan man behöver tillstånd.

Kommer det att innebära förändringar för friluftslivet?
— Det kommer inte att innebära några förändringar alls.

Fideikommissnämnden skickar nu ansökan på remiss till Riksantikvarie-
ämbetet, Naturvårdsverket och till Nacka kommun, och regeringen kan sedan ta beslut i april.

Skulle inte bolagsbildningen godkännas är familjens önskan att fideikommisset förlängs ytterligare en generation.

  • Lennart Spetz


 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x