Öppna era hem för de ensamkommande i vinter!

Insändare Publicerad 13:56, 07 december 2017 Uppdaterad 14:03, 07 december 2017

Nacka Värmdö Posten har i ett antal artiklar under hösten berättat om ensamkommande ungdomars situation. Vi är nu i ett läge där många ensamkommande i Nacka och Värmdö förlorar sitt boende samtidigt som skolorna stänger för jullov.

När en ensamkommande ungdom fyller 18 år eller blir åldersuppskriven av Migrationsverket så förlorar de i ett slag god man och socialsekreterare. Ungdomen blir hänvisad till ett av Migrationsverkets boenden för vuxna. Dessa boenden ligger i kommuner långt ifrån vårt område. Det innebär att de i praktiken också förlorar sitt nätverk och sin skola.

För att inte behöva ryckas upp från vänner, stödjande vuxna och sin skola så väljer många unga att stanna blir kvar i närområdet. Ideella krafter, ungdomarnas vänner, enskilda familjer går in och stöttar med boende. Men vi måste bli fler.

På Språkintroduktionsprogrammet på Gustavsbergs Gymnasium (G2) är det tjugo ungdomar som redan är eller riskerar att bli bostadslösa de närmaste veckorna. På Värmdö Tekniska Gymnasium (VTG) söker också ungdomar efter boende. Utan bostad hänvisas ungdomarna till att flytta runt bland kompisar och riskerar att dras till platser där de utnyttjas. De ungdomar som är utan fast bostad har svårt att sköta sömn, kost och hygien. De försöker att sköta sina studier. De kommer till skolan och personalen där är ungdomarnas trygghet när de inte längre har tillgång till gode män eller socialtjänst.

Nyligen presenterade Regeringen ett nytt lagförslag som om det går igenom i Riksdagen kommer att underlätta för ungdomar som studerar på gymnasienivå att få stanna i Sverige. Lagförslaget innebär också att ungdomarna inte får riskera att bli utan skolplats. Vi behöver hjälpas åt. Vi behöver samtala om hur vi kan hjälpa de ensamkommande unga. Vi behöver hitta bostadslösningar för alla ensamkommande unga som finns i vårt närområde och är i asylprocess. Vi hoppas att många nacka- och värmdöbor kan komma med kloka idéer och hjälpa till att hitta lösningar.

Har du en bostad att erbjuda? Eller har du en idé för hur vi kan hjälpa dessa ungdomar? Hör av dig!

Cecilia Dufva, Frivilliga Familjehem på Värmdö
Masoma Jafari, IFEN (Intresseföreningen för ensamkommande i Värmdö Kommun)
Camilla Ulén, Värmdö Församling
Anethe Carlsson, Skärgårdskyrkan, Värmdö
Ebba Hagander Mir, Välkommen till Värmdö
Emma Norling, Gustavsberg, Ingarö församling
Karin Aaseby, Demokratibygget
Stina Balkfors, Tillitsverket