WWF: Skärgården
är för dåligt skyddad

Skärgården Publicerad 18:12, 13 december 2017

Det är ett för stort tryck på Stockholms skärgård. Stora värden kan förloras för alltid.
Det varnande budskapet kommer från Världsnaturfonden, WWF, i en ny rapport.

I den rapport, ”Stockholms framtida havsområden”, som Världsnaturfonden WWF nu presenterar konstateras det att stora värden i skärgården riskerar att försvinna då alltför många parallella intressen konkurrerar på och runt Stockholms 30 000 öar. Sjöfart, friluftsliv, infrastruktur med sjöfartsleder och vägbyggen, byggande av bostäder och marinor, vindkraftparker och fiske – alla vill exploatera skärgården samtidigt. Den planering som finns för landområden saknas i princip till havs.
– Det totala trycket från våra aktiviteter överskrider gränsen för vad ekosystemet klarar av. Det är ett hot, inte bara mot havets växt- och djurliv, utan även mot de ekologiska processer och naturresurser vi alla är beroende av. Det handlar om hållbara fiskbestånd, rent dricksvatten, klimatreglering, badbart vatten och annan rekreation, mångfald av sjöfåglar och annat djurliv, samt inte minst försörjning och sysselsättning, säger Tom Arnbom, expert på havsfrågor på WWF.

I rapporten pekas Värmdö ut som ett exempel på en kommun som planerar för en maximal exploatering med bostäder för uppemot 88 000 människor. Ett projekt att dubblera sitt invånarantal fram till 2050 med nya bostäder och vägar innebär ett stort tryck på havet, inte minst då strandnära miljöer är eftertraktade och många vill bygga i havsvikar. WWF menar att det leder till att problem för fisken som använder de grunda områdena för att leka, och försvinner fisken blir det en ekologisk obalans som leder till ökad övergödning och algblomning.

WWF föreslår en rad åtgärder för att bevara skärgården långsiktigt, bland annat en integrerad havsplanering mellan sektorer och över kommun- och länsgränser, att strandskyddet måste stärkas så de fem procent av vattenarealen som för närvarande är skyddade borde öka till 30 procent, eller att reningen av dag- och avloppsvatten måste bli bättre, inte minst i förebyggande syfte då ett förändrat klimat ger mer nederbörd och därmed ökad näringstillförsel till havet.
– Självklart har vi ett ansvar att förvalta denna fantastiska skatt bättre så att skärgården också finns kvar för framtida generationer. Med ett aktivt ledarskap kan Stockholm bli en föregångsregion för Sverige, Europa och världen, säger Tom Arnbom.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x