FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Vibeke, Viveka

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
16 november 2018

”Ett förbud mot att fylla på med färskvatten skulle kunna ge avsevärda konsekvenser för Sandhamn som turistmål”, säger Magnus Woxén, operativ chef för KSSS i Saltsjöbaden.

Nu ska det sparas vatten
i Sandhamn året runt

Värmdö 13:23 | 24 oktober 2017

Nu måste Sandhamnsborna spara på vattnet året om. Dessutom införs förbud mot att fylla båtvattentankar. KSSS är kritiska och menar att det hotar Sandhamn som turistmål.

Bristvara på Sandön

Grundvatten är en bristvara på Sandön och under sommartid är behovet av dricksvatten stort. Sedan några år tillbaka medger en vattendom ett uttag på 500 kubik-meter vatten per dygn. De senaste somrarna har uttagen närmat sig den gränsen, så i våras infördes bevattningsförbud mellan 1 maj och 30 september.

Från och med nu blir det förbjudet att fylla poolen, vattna med slang och spola av båtar med det kommunala dricksvattnet året om. Dessutom införs förbud mot att fylla badtunnor och båtvattentankar för samtliga båtar som besöker eller finns i området. 

Orsaken är att kommunen sett att det tidsbegränsade förbudet inte fungerat, och att man riskerar att överskrida maxuttag enligt gällande vattendom.
 – Det har delvis hjälpt, men vi ser att uttaget maximerats helgen innan förbudet börjar gälla. Så har det sett ut i tre år och då får man inte önskad effekt på årsbasis, säger Malin Bellander, M, ordförande i tekniska nämnden.

KSSS är mycket kritiska till förbudet mot att fylla färskvatten på båtvattentankar då man anser att det påverkar såväl turismen som fritidsverksamheten i Sandhamn. Sandhamn med omnejd har cirka 25 000 båtgästnätter och cirka 200 000 besökare årligen.
– Tittar man på hela turistnäringen i skärgården så är det de små båtarna som har Sandhamn som destination för att handla mat, fylla på vatten, rasta hundar och sen fortsätta segla i skärgården. Ett förbud mot att fylla på med färskvatten skulle kunna ge avsevärda konsekvenser för Sandhamn som turistmål, säger Magnus Woxén, operativ chef för KSSS i Saltsjöbaden.

Enorma kostnader
KSSS har tre hamnar på Sandhamn, Lökholmen och Telegrafholmen (öppnar nästa år), och bedriver en omfattande verksamhet med seglarläger, kappseglingar och andra aktiviteter. Föreningen har investerat i nya automatkranar och håller på och prospekterar för en avsaltningsanläggning på Lökholmen, som skulle kunna bidra med vatten till hamnen i Sandhamn, om den kan kopplas till det kommunala VA-nätet, en fråga de vill att kommunen tittar på. 
– Det är enorma kostnader som vi som förening inte kan åta oss, säger Woxén. 

KSSS hade bett kommunen vänta med beslut för att få en chans att yttra sig. De är mycket besvikna på kommunen som både talar om satsningar i skärgården och att införa andra begränsningar.
– Vattnet har varit föremål för diskussioner under lång tid, och att kommunen då inte har haft en stadig plan för när, var och hur man långsiktigt tänker sig en lösning för Sandhamn är för mig obegripligt. Det är ju inget nytt att vattnet tar slut under högsäsong, så har det varit i 10-15 år, säger Magnus Woxén.

”Spola färskvatten i sjön”
S hade först begärt en återremiss, för att få tillstånd en dialog men också få fram tydligare konsekvenser av förslaget och ta fram en långsiktig lösning. Ett förslag som sen drogs tillbaka. Istället enades parterna om att godkänna ett tilläggsyrkande från Alliansen, som innebär att förvaltningen i samråd med berörda parter, ska utreda alternativ för att trygga vattenförsörjningen.
– Detta för att man gemensamt ska hitta långsiktiga lösningar. Det är inte en fråga för VA-kollektivet att bokstavligen talat ”spola färskvattnet i sjön” som när man spolar båtar. Vårt vatten på Sandhamn räcker till normal hushållsförbrukning, men att fylla pooler, vattna gräsmattor eller tvätta båtar räcker det inte till, säger Malin Bellander.