Värmdö Publicerad 09:31, 15 oktober 2017

Fiskevårdsprojekten i Hemmesta sjöäng har varit många de senaste åren. Men bäcken intill har varit ett undantag. Tur då att Värmdöelever har gjort den igenväxta fåran till en porlande lekplats igen.

Årskurs 2 på Kyrkskolan i Värmdö har samlats vid Hemmesta sjöäng för att bidra med något livsviktigt. I en rund ring står de, ekiperade i skalkläder och gummistövlar, och kisar mot Victor Sandberg från Sportfiskarna, som driver projektet ”Skolbäcken”.
– Den här bäcken som ni ska arbeta med har precis fått ett namn av Värmdö kommun och heter nu Hemmestabäcken. Vet ni vilket hav den rinner ut i? 
– Västkusten!, svarar en elev.
– Nej, det är lite mer västerut. Havet heter Östersjön. Och från havet till bäcken återvänder de öringar som föddes här för att leka och lägga sin rom. Men vad händer om bäcken är dålig? Jo, då minskar öringsbestånden.

Från skitig till porlande
Hit, till bäcken som rinner under bron vid Hemmesta vägskäl, har eleverna från Kyrkskolan och Viks skola kommit för att dra sitt strå till stacken. Årskurs 2 från Kyrkskolan är sista klassen ut i första delmomentet.

Värmdöeleverna har totalt burit ner närmare tio ton sten och ett ton lekgrus till bäcken. De stora stenarna har rullats ner för att förbättra flödet i forsen, och botten har krattats ren från skräp – samtidigt som vass runt omkring har röjts. Skillnaden före och efter är stor.
– Den här bäcken är bland de äckligaste jag jobbat i, det är bara att titta på skräphögen. Men nu har bäcken börjat porla igen, och när bäcken strömmar mer tvättar den sig själv. Det eleverna har gjort är att ge naturen möjlighet att få hjälpa sig själv, säger Victor Sandberg. 

Han delar upp tvåorna. Den ena gruppen blir ett forskarteam som mäter djup, flöde och artbestämmer det som finns i vattnet. Den andra gruppen är fiskevårdsteamet, som får arbeta mer praktiskt. Därefter byts de av.
– Vi knyter projektet till studieplanen, men vi tror att när barnen får känna trycket mot stövlarna i strömmen och hjälpa till, så tror jag det fastnar på ett annat sätt än det skulle gjort i en skolbok. Speciellt när de kommer hit igen om några veckor, och får se havsöringarna leka, tack vare deras insats!

Fiskevårdsteamet går i flera omgångar upp till den stora stensäcken, och sedan tillbaka med hinkarna full av grus, medan Victor Sandberg står i bäcken och instruerar:
– Här kan du gå ner och hälla ut det, bra! Nu kan nästa komma ner, så ja, snyggt! Ser ni redan nu att vattnet blivit lite klarare?

Vid sidan av bäcken ligger en stor skräphög, som en av klasserna krattat upp. En chipspåse med bäst före datum 2001 låg långt ner i lerbotten, fortfarande välbevarad. Ossian Kyrö, elev i årskurs 2 på Kyrkskolan, tycker att det kändes viktigt att hjälpa till.
– Nu kommer mer fiskar att komma till bäcken, och det behövs. Vi vill både kunna äta fisk och ha den kvar i våra vatten, säger han.

Även i Nacka har elever gjort bäckinsatser

Projektet. ”Skolbäcken” heter den satsning som Sportfiskarna nu driver runt om i hela landet. Uppgifterna varierar beroende på de lokala förhållandena. I Värmdö är Hemmestabäcken i fokus där barnen ska förbättra vattenmiljön och möjliggöra för havsöringslek senare i höst. Det samtidigt som de får med sig kunskaper om ekosystem och allemansrätten. 

Fler bäckinsatser lokalt. Även i Nacka har eleverna jobbat för att förbättra vattenmiljön och för fiskarna. Där har elever i Backeboskolan, Myrsjöskolan, Sågtopsskolan, Idunskolan och Kummelnäs förskola arbetat vid Sågsjöbäcken i Kummelnäs i Saltsjö-Boo.

Bidrag. Projektet är finansierat av Svenska postkodstiftelsen.