Nacka Publicerad 15:08, 04 september 2017 Uppdaterad 15:30, 04 september 2017

Sverigeförhandlingen avbryter nu förhandlingen med kommunerna om Östlig förbindelse. Detta efter ett negativt besked från Stockholms stad och Trafikverket.
– Enda möjligheten att få projektet att överleva hade varit en principöverenskommelse om regional finansiering med berörda kommuner, men efter Stockholms besked är det ingen idé att ta den diskussionen, säger HG Wessberg, Sverigeförhandlingens förhandlare.

Eftersom projekt Östlig förbindelse inte längre finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet och efter ett negativt besked från Stockholms stad så avbryter nu Sverigeförhandlingen förhandlingen med kommunerna.
– Enda möjligheten att få projektet att överleva är en principöverenskommelse om regional finansering med berörda kommuner. Efter Stockholms besked bedömer jag att en sådan inte går att nå och väljer därför att avbryta förhandlingarna, säger HG Wessberg, Sverigeförhandlingens förhandlare.

Stockholms stad har inte motsatt sig bygget, men har sagt att de inte är intresserade av att vara med och medfinansiera en Östlig föbindelse. Sverigeförhandlarna har då försökt nå en överenskommelse med trängselskatter.
– Jag fick besked idag, staden är ändå inte intresserad, säger HG Wessberg till NVP.

Han säger att finansieringen på cirka 17,7 miljarder, hade kunnat klaras med en regional medfinansiering av berörda kommuner plus trängselskatter.
– Det hade varit fullt ekonomisk tmöjligt att göra men det kräver att inblandade kommuner är intresserade. Trängselskatterna skulle stå för en majoritet av finansieringen. Men det är ingen idé att ta diskussionen nu när staden sagt nej, säger HG Wessberg till NVP.

Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö har tidigare föreslagit att Värmdö, kranskommuner och Stockholms stad, för en dialog om en principöverenskommelse om finansieringen.
– Bara inte locket läggs på. Östlig förbindelse måste byggas nu, säger hon.

Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande i Nacka och ordförande för Kommunförbundet Stockholms län är mycket kritisk mot den S-ledda majoriteten i Stockholms stad.
– Finansborgarrådet Karin Wanngård, S, har ett stort personligt ansvar för att Stockholms stad nu vänder kranskommunerna ryggen. Som ledare i den största kommunen i länet har hon ett särskilt ansvar att se till hela regionens bästa och inte bara till sin egen knappa vänstermajoritet. Hela regionen skriver efter bättre framkomlighet, därför är Öslig förbindelse en ödesfråga för regionens utveckling. Det är den länk som saknas för att sluta ringen, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, i Värmdö är djupt kritisk till att staten inte prioriterar en östlig förbindelse.
– Att blunda och negligera behovet gör inte att det faktiskt försvinner. En Östlig förbindelse är lika viktig för kranskommunerna som för Stockholms stad, både ur ett miljöperspektiv men också effektiva transporter. Det är dags att vi tacklar utmaningarna ur ett större perspektiv än de egna, säger hon.

Efter att Trafikverket meddelat att man lägger ner planarbetet för Östlig förbindelse om man inte hittar någon tydlig finansering, och efter att länsstyrelsen presenterat den regionala trafikplanen för 2029,  har S i Nacka och Värmdö bjudit in infrastruktuministern Tobias Eneroth för samtal.
– Jag välkomar initativet och gör gärna en gemensam sak av det, säger Deshira Flankör.

Kostnaden för Östlig förbindelse har beräknats till 17,7 miljarder kronor och planerades färdigställd år 2031.


 
Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x