Alliansens lösning på
trafikkaos: flexibel skolstart

Värmdö Publicerad 07:03, 22 augusti 2017

Värmdös skolor kan få flexibel skolstart. Orsaken är den kaosartade trafiksituationen runt skolorna vissa tider. I juni beslutade utbildningsnämnden, på Alliansens förslag, att genomföra det från hösten 2018.

Efter att kommunen genomfört en medborgardialog om förbifart Storskogen i maj, kalat vägval Hemmesta, vill nu Alliansen införa en flexibel skolstart i skolorna för att förbättra trafiksituationen utanför några av grundskolorna i kommunen. Det är främst Hemmesta och Viks skolor som berörs av långa bilköer på morgnarna.

Vill inte ha en förbifart
– Vi lägger förslaget utifrån den besvärliga kösituationen på morgonen genom Hemmesta men även på Stavnäsvägen. Både elever och kommuninvånare drabbas av långa restider till skola och arbete. Att då justera tiden när skolan börjar på morgonen, kanske med bara 10-15 minuter, tror vi kan bidra till en förbättrad trafiksituation, säger Marie Bladholm, M, utbildningsnämndens ordförande.
Drygt 300 kommuninvånare har yttrat sig om förbifarten, många har föreslagit att kommunen sätter in fler skolbussar, andra har
föreslagit att man inför skilda starttider för skolorna, för att minska biltrafiken till skolorna, i stället för att bygga en förbifart genom skogen.

Start höstterminen 2018
– En förändring av trafikflödet med kommande planer tar lång tid innan vi ser några resultat av, men min förhoppning är att detta kan ge en direkt effekt med mindre köer, säger Marie Bladholm.
Utbildningsnämnden beslutade enhälligt vid sitt senaste möte i juni om att utreda om det går att genomföra en flexibel skolstart från höstterminen 2018. I oktober ska nämnden få en första rapport.