Gröna dalen kan utnyttjas mer

Insändare Publicerad 15:56, 30 augusti 2017

Gröna dalens potential är långt ifrån optimalt utnyttjad, menar insändarskribenterna.

Lättillgängliga, vackra och trygga parker och naturområden är av avgörande betydelse för människors livskvalitet – det har forskningen tydligt visat. Gröna dalen utgör ett sådant naturområde. Området är en lugn grön oas, som kontrast mot Sveriges mest tätbebyggda område – Fisksätra. Det är ett välfrekventerat gång- och cykelstråk för barn och vuxna på väg till skola och service. Det utgör en del av ”Lugna Promenaden”, är festplats för Valborgsmässofirandet och inhyser två koloniområden. Dessutom är området naturvärdeklassat och utgör en ekologisk spridningskorridor mellan Skogsö naturreservat och Erstavik.

Områdets potential är långt ifrån optimalt utnyttjad och området beskrivs av vissa som misskött och otryggt. I ”Vision för Gröna Dalen”, framtagen av arkitekterna Måns Tham och Johan Berg, ges förslag på hur området med enkla medel kan utvecklas till en grön och attraktiv stadsdelspark. En park som både knyter samman och utgör mötesplats för boende i Saltsjöbaden och Fisksätra samt utgör del av ett grönt stråk mellan Saltsjöbadens IP och Fisksätra IP.  

Behovet och värdet av en sammanbindande park kommer att öka markant då Fisksätras i dag cirka 2 700 lägenheter och cirka 550 småhus byggs till med drygt 700 nya bostäder och Saltsjöbadens centrum med idag drygt 900 lägenheter planeras växa med 400 till 950 nya bostäder. (Anm: Enligt KS senaste beslut starkt reducerat vad gäller Saltsjöbaden)

Vi Fisksätrabor och Saltsjöbadsbor, som arbetat fram detta gemensamma uttalande, anser att våra hembygder bör utvecklas på ett vackert och varsamt sätt med hänsyn till natur- och kulturvärden. Vi vill att god livskvalitet och gemensamma mötesplatser skapas.

Vi hemställer därför att Nacka Kommun beslutar att Gröna Dalen ska utvecklas till en grön stadsdelspark. Som ett första steg erbjuder vi oss att medverka i en arbetsgrupp som tillsammans med kommunens tjänstemän tar sig an denna angelägna uppgift.

Nätverket för Fisksätras framtid                    
Lokala hyresgästföreningar i Fisksätra          
Saltsjöbadens hembygdsförening                   
Saltsjöbadens villaägarförening


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x