FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johanna

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
21 juli 2018

Veronica Nordlander, verksamhetschef för Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö vill vända trenden så att fler brottsutsatta får hjälp

Färre brottsoffer får hjälp

Nacka/Värmdö 07:04 | 28 augusti 2017

Allt färre får hjälp av Brottsofferjouren. Sedan ­polisens stora omorganisation har jourens ärendemängd nästan halverats. Att fråga om brottsoffret vill ha hjälp av stödverksamhet när en polisanmälan upprättas är inte längre obligatoriskt.

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

2014: Antal hjälpsökande, 591 personer.
(Nacka: 270 personer, Värmdö: 128 personer)
Andel som hänvisats av polis: 93 procent.

2016: Antal hjälpsökande: 303.
(Nacka: 141 personer, Värmdö: 69 personer)
Andel som hänvisats av polis: 80 procent.

Källa: Brottsofferjouren

Sedan 2015 har antalet brottsoffer som kommit i kontakt med brottsofferjouren i Nacka, Tyresö, Värmdö minskat med nästan 50 procent. Från att hjälpa cirka 600 brottsoffer årligen är siffran nere på cirka 300. Minskningen syns över hela landet, och ser man till hela organisationen är minskningen 40 procentig.

Men det beror inte på att det sker färre brott, eller att antalet anmälningar gått ner. Orsaken är en omformulerad fråga.

I samband med polisens omorganisation, som sjösattes 1 januari 2015, gjordes polisens anmälningssystem om och i det nya systemet var det inte längre obligatoriskt att ställa frågan om målsägande ville ha kontakt med brottsofferstödjande verksamhet.

Alla har rätt att få hjälp
– Förr ställdes alltid frågan när en polisanmälan gjordes, annars tog man sig inte vidare i anmälan. Men vid omorganisationen gjordes svarsalternativen om. Det blev lättare att ta sig förbi frågan utan att ställa den, säger Veronica Nordlander, verksamhetschef för

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö. Brottsofferjourens verksamhet är ideell, jourerna får ekonomiskt stöd från kommunerna och drivs bland annat av volontärer.

Alla som blivit utsatta för brott kan få hjälp av brottsofferjouren, oavsett brott. Hjälpen är kostnadsfri och består av bland annat råd, samtalsstöd och information kring rättsprocessen, försäkringar och möjlighet till ersättning. Även anhöriga till brottsoffer kan få hjälp och via vittnesstödsprogrammet erbjuds vittnen hjälp.

Alla har rätt att få hjälp
Enligt ett EU-brottsdirektiv har brottsoffer rätt att få hjälp av stödverksamheter. När polisen inte hänvisar till brottsofferstödjande verksamhet bryter de mot direktivet, menar Veronica Nordlander.

– Nu får brottsoffer information om oss när de får en kopia av polisanmälan hemskickad. På så sätt tycker polisen att de uppfyllt kraven om att informera. Enligt EU-direktivet ska de båda informera och hänvisa. Dessutom kan det dröja länge innan polisanmälan skickas, vissa får den inte alls och det kan vara svårt att hitta informationen, säger hon.

Hon är dock tydlig med att hon inte vill kritisera polisen.

– Det handlar inte om illvilja från polisen. De har haft väldigt mycket nya ­direktiv att sätta sig in i och ett nytt anmälningssystem att lära sig.

Brottsofferjouren har tät kontakt med såväl polisen som politiker för att fler ska hänvisas till jourerna. ­Veronica Nordlander hoppas att det ska resultera i att mängden ärenden ökar.

Vilken förändring skulle du vilja se?
– Att polisens sätt att ställa frågan ändras. Att de inte nöjer sig med att bara informera. Till dess måste vi se till att synas mer, så att brottsoffer vet att man söka vår hjälp, säger hon.

Vad händer när färre får veta att hjälp går att få?
– Rent krasst skulle jag säga att otryggheten ökar, och man kanske känner att samhället sviker.