FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Joakim, Kim

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
20 mars 2019

Saltsjöbadens samskola har tagit emot många ensamkommande barn. Skolans erfarenhet är att det är tufft för dem att bara slussas in utan några förberedelser. Därför har musikläraren Ulrica Roald dragit i gång ett musikprojekt vars syfte är att utveckla deras språk och stärka självkänslan.

Musik ska lyfta flyktingbarnen

Saltsjöbaden 06:37 | 12 juni 2017

Musiken är ett utmärkt verktyg för att skapa självförtroende och språklust. Det menar musikläraren Ulrica Roald på Saltsjöbadens samskola.

Bakom en dörr i Saltsjöbadens samskola hörs flirtig afghansk musik. Mitt i klassrummet dansar tre sextonåriga pojkar från Afghanistan inför hänförda klasskamrater, som har ryckts med i de sensuella rytmerna. Det är kropp, själ och hjärta.

”Musik ger mening”
Härinne driver musikläraren Ulrica Roald det uppmärksammade projektet musikterapi för ensamkommande och nyanlända barn.
– Tack vare musiken har eleverna fått ett socialt sammanhang. Många av dem var tidigare tystlåtna och inåtvända, men det har skett en otrolig utveckling. Man måste dock vara försiktig eftersom många av dem har varit med om trauman, och det är många känslor som kommer upp när man spelar och sjunger, säger Ulrica Roald.

Mohammad kom till Sverige från Afghanistan för knappt två år sedan. Han berättar att musiken har hjälpt honom att uttrycka känslor, och att han känner harmoni och ett inre lugn när han sitter vid pianot.
– Alla ensamkommande barn som har kommit till Sverige bär på många känslor. De har lämnat sina föräldrar, de är helt ensamma, de är ledsna. Hur kan man uttrycka sina känslor när man inte kan språket, när man är i ett främmande land? Med hjälp av musik kan man uttrycka känslor.

Han får medhåll av Hussein från Afghanistan, som har lärt sig spela trummor under musikterapin.
– Musik ger mening i livet.
När Hussein får fart på trumpinnarna ljusnar hans ansikte och ett leende spricker fram.
För två år sedan tog Saltsjöbadens samskola emot många ensamkommande och nyanlända barn, som slussades direkt in i det vanliga skolsystemet.  

Bra för språkutvecklingen
– Det blev traumatiskt för dem att hamna i en vanlig klass utan någon förberedelse, säger Ulrica Roald.

Därför drog hon i gång ett projekt med musikterapi, för att hjälpa eleverna att förbättra deras språkutveckling och självkänsla. Hennes erfarenhet är att musikterapi kan hjälpa elever att hantera olika svåra situationer.
– Eleverna har fått en mycket djupare språkförståelse och har lättare att hänga med i andra skolämnen. Vi har framför allt kunnat se skillnad i det sociala samspelet med andra kompisar på skolan. Eleverna blir stärkta av musiken och det blev lättare för dem att kommunicera med andra. Det skedde en integrering med hjälp av musiken, som ett universellt språk, säger Ulrica Roald.

Under våren har projektet haft ett samarbete med lärare från Nacka musikskola.