Underbara nyheter för
våra fyrbenta vänner

Det finns i dagsläget nio stycken hundrastgårdar i Nacka. Under 2017 och 2018 finns det långt gångna planer att bygga ytterligare två.
FOTO: Foto: Alexander Farnsworth/Mostphotos
Nacka Uppdaterad 12:38 22 maj 2017

På de flesta platser i Nacka råder strikt koppeltvång, så behovet av tätortsnära platser att släppa hunden lös på har ökat. Därför har flera hundrastgårdar byggts ­– och fler är på gång.

När koppeltvånget infördes i Nacka kommuns lokala ordningsstadga i början av 2000-talet ökade hundägarnas behov av frizoner att släppa lös sin hund på. De senaste åren har man i snitt byggt en hundrastgård per år.

I dag finns det nio hundrastgårdar i kommunen. De senaste har byggts i Älta, Saltsjökvarn och i Fisksätra. Men under 2017 och 2018 finns det långt gångna planer att bygga ytterligare två.

Förra veckan beslutade natur- och trafiknämnden att säga ja till att bygga nya hundrastgårdar i Nyckel­viken och i centrala Saltsjöbaden. Två områden som varit eftersatta med den typen av anläggningar.
– Vi märker var behovet är störst genom att vi får in synpunkter via telefonsamtal och i vårt ärendehanteringssystem. I Jarlaberg har väldigt många uttryckt önskemål om att få en hundrastgård i Nyckelviken. Saltsjöbaden är den kommundel som inte haft någon innan, klagomålen är att de som funnits i Fisksätra har legat långt ifrån bra parkeringsmöjligheter, säger Pia Helgodt på drift- och förvaltningsenheten i Nacka kommun.

Vad efterfrågar hundägarna på en modern hundrastgård?
– Vi har precis haft ute en enkät och fått svar på den frågan. Det stora vi kunde utläsa av den är önskemål om större inhägnade områden, utebelysning och att markytan inte får bli för lerig, säger Pia Helgodt.

Kostnad: En miljon styck
Hundrastgårdarna som byggts de senaste åren i Nacka har kostat ungefär en miljon vardera, där 25 000 kronor för drift och underhåll tillkommer varje år. Utöver Nyckelviken och Saltsjöbaden finns i dagsläget inga fler förslag på hundrastgårdar i kommunen.

Enligt Jordbruksverkets hundregister finns det 4 664 hundar i Nacka. De tre vanligaste raserna i kommunen är labrador, golden retriever och jack russel terrier.

Här får jycken springa fritt

Henriksdalsberget: Kuperad hundrastgård belägen på en bergsknalle mitt emot torget. (620 kvm)

Långsjön: I Långsjöns naturreservat nära Vattenverksvägen. Hopp- och balansbana. (1 300 kvm)

Orminge: Lite vegetation, men grova stockar och betongtrummor finns som lekredskap. Ligger mellan Skarpövägen och bostadsområdet. (2 200 kvm)

Tollare: Plant och vegetationsfattigt. Ligger i Tollare naturreservat nära Sockenvägen. (1 900 kvm)

Fisksätra: Rektangulär och liten hundrastgård vid Lakegatan. Enkel standard. (300 kvm)

Fisksätra: Liten och torftig rastplats inklämd mellan Fidravägen och en stor parkering. (300 kvm)

Fisksätra: Ny! I Gröna dalen där Fidravägen går över Svartkärrstigen. Agilityutrustning finns. (3 000 kvm)

Älta: Modern hundrastgård vid Almvägen bakom Stavsborggskolan med gräsytor, träd och agilityutrustning. (1 800 kvm)

Saltsjöqvarn: I Hospitalsparken ligger den på kvällar belysta rastgården. Agilityutrustning. (1 000 kvm)

Nyckelviken: På gång! Mellan Skönviksvägen och Nyckelviksvägen planeras en rastgård med vegetation, agilitybana, belysning och väderskydd. ­
(1 600 kvm)

Saltsjöbaden: På gång! Mellan Saltsjöbanan och Igelbodavägen planeras en vegetationsrik rastgård med ett berg i mitten. (1 900 kvm)

Källa: Nacka kommun