"Ta forskarnas larm om klimatförändringar på allvar"

Debatt Publicerad 12:56, 30 maj 2017

Öppet brev till finansborgarrådet Karin Wanngård, S, med anledning av Moderaternas öppna brev i NVP den 9 maj.

Som ledare för länets största kommun och nationens huvudstad ligger ett särskilt ansvar på dig att se till stockholmarnas bästa vad gäller framkomlighet, miljö och hälsa. Vi hoppas att du därför är stark i din övertygelse om att Östlig förbindelse inte gynnar regionen. Fler motorvägar leder alltid till ökade trafikmängder och sämre framkomlighet.
Här är forskningen entydig. Det går inte att bygga bort trängseln. Östlig förbindelse planeras dessutom som en infartsled för att mata in fler bilar i innerstaden via de stora trafikplatserna, inte med ambitionen att vara en östlig förbifart för att leda bilister förbi city. Med östlig förbindelse ökar trafikmängderna på Södra länken, Norra länken och Värmdöleden, tvärt emot målet om en 30-procentig trafikminskning till 2030 och trafikinfarkten kvarstår.

Vi hoppas att du och Socialdemokraterna tar forskarnas larm om klimatförändringar och folks klimatoro på allvar. Klimatrapporten från Trafikverket (juni 2016) visar att Östlig förbindelse helt strider mot de åtgärder som behövs för att uppnå klimatmålen. Biltrafiken måste minska konstateras i rapporten.

När Moderaterna hävdar att det endast är drivmedlet och inte bilen som är problemet och att fossilfria bilar är här inom 15 år, har de bortsett från att vi faktiskt inte kan veta detta samt att elbilar släpper ut stora mängder koldioxid vid tillverkningsprocessen. Att köra elbil innebär fortfarande att ett ton material samt 3-4 tomma sittplatser transporteras runt, vilket inte är yt- och resurseffektivt. Elbilar tar lika mycket plats och ökad bilism innebär minskad yta för bostäder, parker och grönområden.

Det allvarligaste är dock den stora miljö- och hälsorisken som däckslitaget innebär. I tunnlar, som inte kan vädras ordentligt, är partikelhalterna 160 ggr högre än högsta tillåtna värde i utomhusluft och 16 ggr högre än den sämsta luften i Peking. Världsledande forskare har visat att omkring 25 personer varje år (exklusive personer yngre än 30 år) dör i förtid om de en gång per dygn åker tur och retur genom Förbifart Stockholm. Liknande siffror bör gälla även för Östlig förbindelse.

Det enda som kan motverka trafikinfarkten och som samtidigt ger mervärden i form av bättre miljö och hälsa är att satsa på utbyggd kollektivtrafik samt att fylla bilarna. Detta tjänar alla på. Även bilister. Vi hoppas att du värnar stockholmarnas hälsa och framkomlighet och att du lämnat 1920-talets förlegade trafiklösningar bakom dig. Med till exempel snabba elbåtar kan regionens södra och norra delar bindas samman inom en snar framtid, vi behöver inte vänta 15 år. Vi hoppas att du är rätt person att ta kommandot för att skapa en modern och attraktiv huvudstad med hållbara trafiklösningar. Och då är vi många som står bakom dig.      

Hanna Nilsson och Ronny Fors
Naturskyddsföreningen i Nacka
Beatrice Sundberg
Naturskyddsföreningen Stockholms län
Jan Åman
Nacka Miljövårdsråd
Outi Kilkki
Naturskyddsföreningen i Värmdö
Anders Tranberg
Stockholms Naturskyddsförening
Gudrun Hubendick
Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x