FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johanna

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
21 juli 2018

Björnöfjärden var tidigare drabbad av övergödning. Men med hjälp av stiftelsen Balticsea 2020, och ett envist arbete under flera år, har vattnet återhämtat sig. På bilden projektledarna Linda Kumblad och Emil Rydin, när projektet begav sig 2012.

Onda cirkeln bruten ­­­­
– vik mår bra igen

Ingarö 07:01 | 18 maj 2017

Björnöfjärden är på god väg att återhämta sig. På bara några år har den gått från att vara varit kraftigt övergödd till att ha god vattenkvalitet.

Björnöfjärden har varit kraftigt övergödd, vilket har berott på näringsläckage från dåliga avlopp, jordbruksaktiviteter, hästhållning och från näring som under lång har tid lagrats på botten.

Stiftelsen Balticsea2020 påbörjade projektet Levande kust år 2010 med målet att visa att det är möjligt att få tillbaka en god vattenkvalitet i övergödda havsvikar, projektet är nu i sin slutfas.
En rad olika åtgärder har genomförts för att få tillbaka samma vattenkvalitet som viken hade på 1950-talet. 
– Målsättningen är att visa andra att det faktiskt går att få tillbaka en god ekologisk status i övergödda havsvikar. De åtgärder vi har gjort runt Björnöfjärden kommer man att kunna använda även i andra kustområden, säger Linda Kumblad, som är en av projektledarna för Levande kust.

Siktdjup har ökat betydligt
På grund av den tidigare övergödningen i Björnöfjärden var tillväxten av plankton och andra alger kraftig. Nedbrytningen av alger tar slut på syret i sedimentet och i bottenvattnet vilket leder till att fosforn inte binds till sedimentet och istället läcker till vattnet och bidrar till övergödningen. En ond cirkel.

En av åtgärderna i Björnöfjärden har varit en aluminiumbehandling som har bundit fosforn i sedimentet igen. Behandlingen som genomfördes under somrarna 2012 och 2013 gav ett snabbt och effektivt resultat: Mängden plankton har nästan halverats som i sin tur bidragit till att siktdjupet ökat med nästan en meter. 

Det har funnits en oro att en alldeles för snabb och kostnadseffektiv metod som aluminiumbehandling skulle minska engagemanget kring åtgärderna på land. Det blev precis tvärtom, medvetenheten har ökat hos både fastighetsägare och kommun kring utsläpp. 

Landåtgärder tar längre tid
– Responsen har varit väldigt bra, särskilt efter aluminiumbehandlingen, då det blev en så tydlig förbättring. Folk som kommer till informationsmöten är glada och positiva, säger Linda Kumblad.

Olika exempel på åtgärder som har gjorts bland fastighetsägare på land är att Säby säteri skaffat ett ordentligt avlopp för sin konferensanläggning. 
Hästgårdar runt fjärden har bland annat infört dagliga rutiner där de mockar gödsel för att minska näringsutsläppet. Hus i närheten av viken som har haft dåliga avloppslösningar har med projektets avloppssatsning kunnat få information, hjälp och ekonomiskt bidrag för att byta till ett riktigt bra avlopp.
– Vi började med aluminiumbehandlingen, men hade vi haft mer tid hade vi börjat med landåtgärderna först. Det tar lång tid för landåtgärderna att ge effekt, säger Linda Kumblad.

Vattenkvalitet numera bra
Tack vare alla dessa åtgärder har näringstillförseln till viken minskat. Vikens halvdjupa bottnar har fått tillbaka syre och är på väg att återkoloniserat av bottenlevande djur. Björnöfjärden har i dag fått mycket klarare vatten. 
– Björnöfjärden har inte helt återhämtat sig, men vi tror att det kommer att förbättras ännu mer. Vattenkvalitén är bra, med halverad fosforhalt, vilket är anmärkningsvärt, säger Linda Kumblad.