Värmdö Publicerad 07:07, 23 maj 2017

Älvsby gårds stödboende för missbrukare och hemlösa har stängts. Ett tiotal boende berörs. Ronnie och Tommy har bott i många år på gården och vet snart inte vart de ska ta vägen.

Precis i en kurva, utmed Fagerdala­vägen, ­ligger Älvsby gård. På ­gården skuttar åtta getter och höns springer fritt. För nio år sedan köpte kommunen gården för fem miljoner kronor för att bedriva stödboende.

Här har personer med långvarigt missbruk utan bostad, flera äldre och sjuka, haft sitt hem, kunnat sköta djur och arbeta i verkstan. Men för några veckor sedan stängdes huvudbyggnaden och fem platser försvann.

Orsaken är att socialnämnden vill avveckla Älvsby gård. Man anser att behovet av lågtröskelboende har minskat de senaste åren, och att insatsen inte gett önskad effekt. Detta trots att det varit fullbelagt. Istället ska de hemlösa missbrukarna hänvisas till kommunens drogfria boende i Ängsvik, en träningsbostad, att söka egna lösningar eller till andra kommuner.

Sammanlagt försvinner elva långtidsplatser, och ett 20-tal kortidsplaceringar årligen.

”Vill inte ligga i skogen”
59-årige Tommy har bott på Älvsby gård i sju år, 61-­årige Ronnie har bott här i två. De bor i ett modulhus med tre lägenheter som ska ­rivas. De har ett tremånaders­kontrakt, men vad som händer sen vet de inte.

– Jag känner en sån osäkerhet. Just nu betyder Älvsby allt, jag skulle kunna bo här tills jag dör. Jag vill inte ligga i skogen under en gran, säger Ronnie som tidigare varit hemlös i fem år och har ett långvarigt narkotikamissbruk bakom sig.

– Jag hade en jävla tur att hamna här. Jag har druckit sen jag var tolv år, men jag har också arbetat. Jag vill bo kvar, vart ska jag och Mysan (katten, reds. anm) ta vägen annars, säger Tommy.

Personal har fått sluta
Beslutet om att stänga har också medfört att anställda fått sluta och problem med kontaktpersoner.

– Vi hade så bra personal. Mådde man dåligt så kunde man bara gå ner och tala med personalen. Nu får jag inte tag i min kontaktperson, det går inte ens att ringa socialkontoret de är så underbemannade. Istället kommer de två gånger i veckan för att jag ska blåsa i alkoholmätare, säger Ronnie.

Lena Pettersson har varit hemlös i åtta år, men bor nu i en egen lägenhet. Hon tycker det är konstigt att man stänger Älvsby.

– Strandvik stängdes vid nyår och nu stänger man här. Folk som är bostads­lösa har ingenstans att ta vägen, de bor i källare, sop- och ­cykelrum i Värmdö. Varför låter man inte uteliggarna bo här istället för att bo där ute, säger hon.

 

Kommunen: Behovet kommer att minska

Älvsby gård är det andra stödboendet för personer med beroende som stängts på kort tid. Detta trots att ett av målen för att minska socialnämndens underskott är att öka antalet hemma­planslösningar.

Socialnämnden prognosticerar ett underskott för 2017 på drygt 40 miljoner kronor, varav 6,6 miljoner kronor på vuxenenheten. Det beror på höga kostnader för köp av stödboenden för missbrukare i andra kommuner. Ett av målen är nu att öka antalet insatser på hemmaplan.

Trots det avvecklades stödboendet i Strandvik i fjol, och nu har nämnden beslutat avveckla lågtröskelboendet på Älvsby, en typ av boende som man menar leder till inlåsningseffekter.

Kommunen planerar nu att avveckla platser i Länkhuset, som driver drogfritt stödboende, och köpa in fler träningsbostäder, för att spara cirka två miljoner kronor årligen.

– Vi utvecklar nu verksamhet som på ett bättre sätt innebär ett aktivt förändringsarbete för den enskilde. Det ska ske i öppenvården lokalt i Värmdö genom tidiga mer omfattande insatser. Därmed bedömer vi att behovet av heldygnsplatser kommer att minska över tid, säger omsorgs- och välfärdsektorns chef Maria Larsson Ajne.

– Vi ser en möjlighet till lägre kostnader; snabba intensiva insatser och stöd till självständigt leverne, istället för många gånger mycket långvariga placeringar i stödboenden.

Maria Larsson Ajne säger att samtliga som tidigare bott på Älvsby har erbjudits fortsatta insatser som motsvarar deras behov.