Nacka Publicerad 10:19, 21 april 2017

Till hösten blir det fritt fram på Svindersviksbron. Men redan till sommaren ska saneringsarbetet vara klart och Kvarnholmens sydöstra strand kan börja bebyggas.

Svindersviksbron ena körfält har varit avstängt för trafik sedan förra året. 
Orsaken är att Kvarnholmen utveckling AB utför ett unikt saneringsarbete – det första i sitt slag någonsin i Sverige — nere i berget. På sextiotalet förvarades avfettningsmedel för kemtvätt i en cistern på Kvarnholmens sydöstra strand. Från cistern har det cancerframkallande och nervpåverkande ämnet perkloretylen läckt ut och trängt ner i bergets sprickor och håligheter.
– Det finns ingen hälsorisk för människor eller miljön eftersom ämnet snabbt späds ut i den fria luften. Men för att kunna bygga bostäder i området behöver berget saneras, för att säkerställa att föroreningarna inte kommer in i bostäderna, säger Anna Hjalmarsson, kommunikationsansvarig för Kvarnholmen utveckling AB.

Med hjälp av värmeelementen i de omkring 30 meter djupa borrhålen hettas berget upp till 100 grader för att förånga föroreningarna. Gaserna samlas sedan in med vakuumpumpar och leds vidare till ett reningsverk på Silkajen på södra Kvarnholmen.

”Fullständigt osannolikt”
– Vi räknar med att arbetet ska vara klart under sommaren.

Enligt ett tips har man upptäckt att kvaliteten på berget är sämre än vad man tidigare trodde, vilket kan innebära att bron behöver flyttas.
– Det har jag aldrig hört talas om. Det låter fullständigt osannolikt, säger Anna Hjalmarsson och understryker att berget var noga undersökt och kartlagt innan miljösaneringsarbetet sattes i gång och då var bergets kvalité väl känt. Sedan dess har inga nya upptäckter gjorts.