FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
24 juni 2018

Paloma Madrid är redo att möta invånarna i Fisksätra – och skapa konst tillsammans.

Folklig kultur tar form ur Fisksätrabornas historier

Kultur & Nöje 08:24 | 08 februari 2017

I maj ska föreställningar om makt och vanmakt äga rum runt om i Fisksätra. På lördag kommer Fisksätra museum att be om områdets innevånares historier på temat. 

Kakofoni håller öppet hus

Under ett öppet hus ska berättelser om makt och vanmakt samlas in. Det kommer att hållas på lördag den 11 februari mellan klockan 13 och 17. En workshop för de som vill ingå i projektets teater- och dansgrupp kommer att hållas på söndag klockan 14 i Fisksätra museum, på Fisksätra torg.

Mer info om Kakofoni-projektet finns på fisksatramuseum.se

Museet driver projektet – som fått namnet ”Kakofoni – I konstens alla trådar” – inom ramen för Kulturrådets satsning Kreativa platser, där en grundfaktor är att människor ska ha inflytande över konsten och kulturen i sin närmiljö.

Koreografen och rörelseregissören Paloma Madrid är den som museet samarbetar med i vår:
– Vi är en grupp professionella konstnärer inom olika konstarter som kommer att omvandla människors erfarenheter och berättelser om makt och vanmakt till dans, scenografier, poesi, musik och teater. Man kan uppleva makt och vanmakt på ett personligt plan, socialt eller samhälleligt. Vi vill gå på djupet med frågan.

Berättelserna kommer sedan att framföras runt om i Fisksätra under mitten av maj. Det är en form av community art, vilket kan beskrivas som konst där professionella konstnärer och amatörer arbetar tillsammans. Deltagarna ska få möjlighet att se att man har en samhällsförändrande potential. 

Konstnärsgruppen består i det här fallet av musikern och dansaren Martina Jordan, dokumentärfilmaren Nayeem Mahbub, konstnären Cristina Schippa, improvisationsmusikern Per Hellgren och poeten Danira Benitez.
På lördag kommer gruppen att möta innevånare i Fisksätra på museet och ute i området för att utifrån olika frågeställningar se vad makt och vanmakt innebär för olika människor. 

Samtidigt efterlyser projektet också en dansteatergrupp, som på olika sätt ska framföra gestaltningar av berättelserna om makt och vanmakt.
– Det ska vara personer som bor eller har anknytning till Fisksätra och som vill ha det här som en hobby under våren. Man behöver inte prata flytande svenska, men ska ha en vilja att förmedla en berättelse med kroppen, säger Paloma Madrid.