Fler motorvägar är helt fel väg att gå

Insändare Publicerad 09:10, 03 februari 2017

Den 20 december 2016 skrev M-B Mellgren i Nacka Värmdö Posten att ”en Östlig förbindelse inte uppmuntrar till ökad bilanvändning. Tvärtom, Södra länken och Essingeleden får en bättre framkomlighet”.

Enligt Trafikverkets prognoser kommer dock trafiken att öka på bland annat Värmdöleden och Södra länken med Östlig förbindelse. Trafikverket säger själva att Östlig- förbindelse bidrar till ökad vägtrafik, ökade koldioxid-utsläpp och motverkar samtliga miljömål.

I rapporten ”Kapacitetsstark kollektivtrafik i ostsektorn – en idéstudie, SL 2007” sägs att ”Österleden dock blir ett så attraktivt alternativ för bilisterna att köerna ökar på delar av Värmdöleden” samt ”Österleden innebär att restiden med bil för en stor mängd resrelationer blir avsevärt kortare. Det innebär att bilens attraktivitet relativt kollektivtrafiken blir större i dessa relationer. Därmed sker en överflyttning från kollektivtrafik till bil.” Vidare konstateras att ”förutom att bilresorna blir fler så omfördelas bilresor från rutter genom innerstaden till Österleden. Sammantaget gör detta att trafikmängderna blir så stora att framkomlighetsnedsättningar uppstår på vissa vägar.” Att biltrafiken ökar mer om Östlig förbindelse byggs är inget vi har hittat på. Begreppet inducerad trafikökning, alltså att nya motorvägar genererar mer trafik är välkänt och dokumenterat inom forskningen. Det tar 1,5-5 år innan det är lika trångt igen. Trafiken på Roslagsvägen har till exempel ökat med uppemot 24 procent efter att Norra länken öppnade, något som gör att köerna är kvar. Förhoppningen att Förbifart Stockholm minskar trafiken på Essingeleden är mest önsketänkande. Forskning har sedan 20 år visat att det är omöjligt att bygga bort trängsel.

Frågan är hur vi skapar ett transportsystem som klimatet, miljön och stadens invånare tål? 

Ett transportsystem som både värnar framkomligheten och samtidigt ger plats för fler att bo, bättre luftkvalitet, minskat buller och mindre klimatpåverkan. Vi är övertygade om att fler motorvägar är helt fel väg att gå.

Ronny Fors och Hanna Nilsson
Naturskyddsföreningen i Nacka
Beatrice Sundberg
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Jan Åman
Nacka Miljövårdsråd


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x