Ny modell för Nackas bibliotek – fler kan bli privata

Nacka Publicerad 14:11, 20 december 2016

Kulturnämnden har beslutat att gå vidare med en ny upphandling om driften av kommunens sex bibliotek. Det kan innebära att fler eller färre bibliotek drivs av privata aktörer. Dessutom görs ersättningsystemet om.

Biblioteken i dag

Privat drivna bibliotek: Dieselverkstaden, Älta och Saltsjöbaden
Kommunalt driva: Nacka Forum, Fisksätra och Orminge

Den nya upphandlingen av biblioteksdriften gäller perioden 2019–2022.

Redan 2012 upphandlades driften av biblioteksverksamheten. Det var första gången som tre bibliotek i Nacka började drivas privat. Kommunen skrev avtal med nuvarande driftsaktörer för perioden 2013–2016 med möjlighet till förlängning.
Men kulturnämnden har märkt att det inte har fungerat som man först tänkt sig. Ett av problemen har varit finansieringsmodellen för biblioteken, som baserats på öppettider och utlån, och kommunen har satt en gräns för hur mycket biblioteken får i ersättning.
– Vi har märkt att detta inte funkar. Därför letar vi nu efter aktörer som vill vara innovativa och kreativa gällande biblioteksdriften, säger Hans Peters, C, ordförande i kulturnämnden.
Därför ska en ny finansieringsmodell sjösättas. Den består av en fast ersättning, som är densamma för varje bibliotek, en del som baseras på de socioekonomiska förutsättningar i upptagningsområdet samt det antal besökare biblioteket har haft under åren 2011–2015. Dessutom finns en innovationspott som innebär att biblioteken kan ansöka om medel för specifika projekt.

Upphandling i mars
I nästa steg i upphandlingen ska kultur- och fritidsenheten ta fram ett förfrågningsunderlag så att alla intressenter ska kunna lämna bud på de olika biblioteken. Själva upphandlingen kommer utannonseras i mars nästa år, men redan nu har tjänstemännen haft inspirationsträffar och dialoger med några aktörer.
– Detta betyder inte att de som visat intresse garanterat kommer att lägga bud på de olika biblioteken. Vi får vänta och se vad som händer. Däremot är möjligheterna goda att kommunen lägger bud på biblioteken de driver i dag, säger han.
När anbuden kommit in kommer kulturnämnden att göra en utvärdering av de aktörer som lagt bud. Därefter kommer man att besluta vilka som ska driva biblioteken i juni 2017.
– Det dröjer ett tag från att nämnden beslutar vem som tar över biblioteken till att de börjar driva dem. Detta görs för att aktören ska hinna planera och sätta sig in i verksamheten.

Kan bli fler privata
Vilka biblioteken som kommer att vara i privat respektive kommunal regi efter upphandlingarna återstår att se.
– Det beror på anbuden som kommer in både från kommunen och andra aktörer.