FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Pia

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
22 februari 2019

Kvalité är viktigare än driftsform

Debatt Värmdö 23:54 | 26 september 2016

En bra och välfungerande äldreomsorg är inte synonymt med ökade finansiella medel.
Vad hjälper mer pengar om exempelvis organisationen inte är tillfredsställande eller om ledarskapet brister.

Ingen organisation sköter sig själv, utan det är något som dagligen behöver följas upp och vårdas.

I kommunal regi är dessa förutsättningar betydligt sämre då hela apparaten är så mycket större med gigantisk styrelse i form av nämnd, där stora delar av arbetet är från början kontraproduktivt uppbyggda med två lag, majoritet och opposition, som ska hitta fel på varandra.

Långa beslutsvägar och distansen till det operationella gör inte saken lättare. Detta att jämföra med en bolagsstyrelse där fokus ligger på att driva verksamheten framåt.
En utredning om kommunen kan lägga ut Gustavsgården på entreprenad är i gång.
Det skulle i så fall ske enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och innebära att den vinnande aktören skulle få driva verksamheten under ett på förhand bestämt antal år. Därefter görs ny upphandling igen för en ny period. För att vinna upphandlingen måste man visa att man kan uppfylla kommunens villkor bäst.

Villkoren påverkar vi politiker och på så sätt säkerställer vi bästa vård för våra äldre.
Därutöver beslutar vi om antalet kvalitetsuppföljningar samt hur dessa ska gå till.
Förutom kommunens kontrollerande har privata aktörer inom välfärdssektorn ytterligare en faktor att ta hänsyn till, nämligen media som av erfarenhet visat sig vara de mest fruktade granskarna av alla.

Som moderater är vi dock tillfreds med det, även vad gäller media som granskare.
Ty den som har som affärsidé att jobba med vård och omsorg ska granskas och kontrolleras. Dels handskas de med våra äldre som förtjänar det bästa, men också att i debatten om privat regi, bär de vårt partis namn i och med att dess existens drivs och försvaras av oss.

Innan vi gör detta till en politisk pajkastningshistoria, kan vi väl titta på Värmdös andra äldreboenden, som drivs på entreprenad enligt LOU med såväl god kvalité som ekonomi i balans.

Deshira Flankör, M, ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö
Kent Eriksson, M
Jessie Wall Freyne, M