Ytterligare 65 miljoner kronor till sociala boenden

Nacka Publicerad 15:19, 24 maj 2016 Uppdaterad 15:32, 24 maj 2016

Kommunstyrelsen vill att fullmäktige beviljar 65 nya miljoner kronor för att möta behovet av sociala boenden. Det innebär att kostnaden för 2016 nu uppgår till 150 miljoner kronor. 

Sedan tidigare har kommunen avsatt 85 miljoner kronor för att möta det ökade behovet av olika typer av sociala boenden – flyktingboenden, bostäder för folk med missbruksproblem med mera. Nu behöver kommunen satsa ytterligare 65 miljoner kronor.

NVP har tidigare skrivit om de ökade kostnaderna för hotellinkvarteringar, vilket bara motsvarar en liten del av det totala behovet. Pengarna ska, enligt tjänsteskrivelsen, kunna användas till så väl ombyggnad av befintliga lokaler och för att bygga nytt.