Värmdö Publicerad 14:50, 30 maj 2016

Klockan klämtar för Storskogen. Om en vecka föreslås kommunstyrelsen ta beslut om att ta fram en vägplan för den föreslagna förbifarten. Men nu säger alliansen att de kommer att lyssna av medborgarna innan de tar ställning.

Värmdö växer och det leder till ökat resande och ökad belastning på vägnätet. Politikerna, som beviljar detaljplaner i en rasande fart, är pressade att både lösa framtida infrastruktur, men också att få igång utvecklingen av Hemmesta centrum.

Kommundirektören har haft politikernas uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny väg förbi Hemmesta, en förbifart Storskogen från Fagerdalavägen till Stavsnäsvägen. Nu är åtgärdsvalsstudien klar.

Det övergripande syftet har varit att analysera förutsättningarna för en ny väg öster om Hemmesta. Men man har också analyserat alternativ utan byggandet av ny väg.
Tre principiella sätt att utveckla gatu- och vägnätet föreslås nu. Ett sammankopplat lokalgatunät, en ny lokalgata eller en förbifart.

Men av de tre alternativa lösningarna syns inte ett spår i tjänstemannaförslaget som nu kommer upp på kommunstyrelsens bord. Där föreslås att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram en vägplan för den föreslagna sträckningskorridoren genom Storskogen. Förslaget har redan väckt debatt på Facebooksidan rädda Hemmesta storskog som har drygt 1 200 medlemmar.

Centrum stor fråga
I förra veckan gick Alliansen ut med ett pressmeddelande där man utlovar att lyssna på medborgarna och berörda innan man tar ställning. Alliansens senaste direktiv är att kommundirektörens förslag ska utgå.
– Trafiksituationen i Hemmesta och utvecklingen av Hemmesta centrum är en av de största frågorna under nuvarande mandatperiod, en fråga som berör många Värmdöbor, både i och utanför tätorten. Vi vill lyssna av medborgarnas synpunkter innan vi tar ställning, säger Anders Gullander, L, kommunalråd, som gick till val på att bygga förbifarter i Hemmesta och Ekedal för att lösa trafikkaos.

Oppositionsrådet Mikael Lindström tror inte lösningen är en stor omväg genom Storskogen och vill i första hand se trimningsåtgärder på Skärgårdsvägen.
– Vi tycker att det är bra att Alliansen vill ha en dialog med medborgarna och hoppas att vi kan komma överens om att göra det i form av en så kallad fördjupad översiktsplan, där medborgare och intressenter också har formella rättigheter till inflytande.

Friluftsliv påverkas
Tjänstemännen bedömer att en förbifart Storskogen skulle ge resenärer från Värmdölandet, framförallt de som använder Fagerdalavägen, en ny resmöjlighet. Däremot tror man inte att de som kommer från norra Värmdö fortsatt kommer att välja genvägen genom Hemmesta, före omvägen via Storskogen. Samtidigt skulle trafiken på Stavsnäsvägen öka och även där krävs följdåtgärder mellan förbifartens anslutning och Ålstäket för att klara kapaciteten på Stavsnäsvägen.

En förbifart skulle få en stor påverkan på friluftslivet i Storskogen, Värmdövallen, elljusspåren och Värmdöleden. Naturmiljöerna kommer att påverkas mycket och en ny väg ökar barriäreffekterna för människor, djur och växter.

Oavsett val kommer vägarna att kosta. Nya lokalgator uppskattas kosta mellan 40 och 50 miljoner kronor. En förbifart uppskattas kosta mellan 94 och 100 miljoner kronor.

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x