MP: "Viktigt för våra unga att vistas i naturen"

FOTO: ScanstockPhoto
Debatt Publicerad 11:54, 22 april 2016

Trots att solen skiner är det tomt på lekparken. Sedan surfplattorna och smarttelefonerna gjorde sitt intåg har sättet vi lever våra liv på förändrats.

Vi har blivit en del av ett globalt kommunikationssamhälle men samtidigt tappat en del av vår lokala förankring och kontakten med naturen. Visst finns det fortfarande hängivna orienterare och scouter men samtidigt unga som aldrig kommer ut i skog och mark.

Men är det så viktigt med utelek och friluftsaktiviteter? Forskning visar att det inte bara finns kroppsliga vinster med att vara ute i naturen, som stärkt immunförsvar och sänkt blodtryck, utan också psykologiska, vilket är nog så viktigt för en stressad generation som ofta är online. I vår friluftsmotion till kommunfullmäktige föreslår vi bland annat att Utbildningsnämnden får i uppdrag att integrera en friluftsinspirerad naturpedagogik i de kommunala skolorna och förskolorna och även utveckla skolskogar, det vill säga mindre områden i skogen som barn och unga kan disponera för att lära sig mer om naturen och dess ekosystem. Det tror vi lägger grunden till en mer hållbar framtid.

För att arbeta målinriktat med friluftsfrågor föreslår vi i motionen att kommunen tar fram en friluftspolicy och en friluftsplan samt instiftar ett friluftsråd där även friluftsorganisationer ingår för att planera aktiviteter som kan locka såväl yngre som äldre. Forskning visar att ju närmare ett grönområde man bor, desto oftare besöker man det. Det är ett viktigt skäl till varför vi bör värna Värmdös tätortsnära skogar. Alliansens iver att bygga bostäder och dra förbifarter genom populära grönområden riskerar inte bara att förändra vår skärgårdskommuns karaktär utan också att sänka livskvaliteten för alla som bor i närområdet.

Idag är det Jordens dag, en dag då vi vill påminna om vad naturen har att ge samt vikten av att rusta våra unga för uppgiften som framtidens planetskötare.

Hanna Thorell, språkrör
Siv Strömbäck, kultur- och utbildningspolitisk talesperson
Miljöpartiet de gröna i Värmdö


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x