"Självklart ska vi bygga Österleden"

FOTO:
Debatt Publicerad 14:05, 04 april 2016

"Miljöpartiet gör ett tankefel", skriver Mats Gerdau, M, när han bemöter en debattartikel om Österleden.

Miljöpartiet skriver i sin debattartikel (22 mars 2016) att de är emot nya bilvägar och ökad privatbilism och av den anledningen borde inte en östlig förbindelse byggas.

Problemet är att Miljöpartiet gör ett tankefel. Det är inte bilen det är fel på, det är utsläppen. Vi moderater driver på för ett snabbt beslut om att bygga Österleden.

Självklart ska vi bygga en östlig förbindelse. Vi behöver den nu mer än någonsin. Nacka är en stor del av en region som expanderar kraftigt och vi invånare behöver kunna ta oss fram. Inom en snar framtid kommer en av fyra invånare i Sverige att bo i Stockholmsregionen. För att klara av den tillväxten måste vi ha god framkomlighet. Det får vi genom att bygga bland annat en ringled runt Stockholm.

Cyklandet och kollektivtrafiken är viktiga delar i en god framkomlighet där också bilen har en viktig roll. Kollektivtrafikens andel av alla resor behöver öka, och då frigörs också utrymme för nödvändiga varutransporter med mera. Samtidigt utvecklas nya miljövänliga drivmedel och fler bilar som rullar på våra vägar går på ren eldrift. Vi bygger Österleden för framtidens fossilfria bilar, därför blir Miljöpartiets nej-sägande ett nej till bilen och inte till utsläpp.

En kommande österled ska även rymma kollektivtrafik och kommer på det sättet att vara en viktig ny väg för många Nackabor som pendlar till arbeten norr om Stockholm.

Stödet för att bygga den sista länken i ringleden runt Stockholm är stort, och leden skulle vara till stor nytta för hela länet.

Ansvaret vilar tungt på MP att inte vara en bromskloss i arbetet med att utveckla Nacka och Stockholmsregionen.
 
Mats Gerdau, M
kommunstyrelsens ordförande