Bostäder saknas för nyanlända

Värmdö Publicerad 15:11, 04 april 2016

Värmdö kommun behöver skaka fram 90 bostäder för att klara av att ta emot nyanlända under året. 

I mars trädde den nya lagen om tvångsanvisningar av nyanlända i kraft. Lagen är ett resultat av en uppgörelse mellan regeringen och allianspartierna om att alla svenska kommuner ska tvingas att ta emot nyanlända för bosättning.

Tvångsavisningen innebär att 154 nyanlända personer kommer att anvisas till Värmdö. För att klara av mottagandet behöver kommunen ordna nittio bostäder. Annars riskerar man att behöva inhysa dem i hotell.
– Det kommer framför allt att få ekonomiska konsekvenser, men även konsekvenser för integrationsprocessen. Det är inte lätt att komma igång med etablering om du måste bo på hotell första tiden i din nya hemkommun, säger Sandra von Euler, tillförordnad enhetschef för arbetsmarknad- och integrationsenheten.

Kommer ni att lösa situationen?
– Vi arbetar på att göra det.

Den här veckan, på torsdag, ska näringslivsnämnden fatta beslut om att kommunstyrelsen skyndsamt måste tillgodose behovet av bostäder.

  • Linus Chen Magnusson