Nacka Publicerad 13:06, 16 mars 2016 Uppdaterad 13:12, 16 mars 2016

Hur lyssnar du på ditt barn? Hur hanterar du barns besvikelser? Ser du hur du själv beter dig som förälder? Martin Cervalls bok ”Att leda barn” vill visa visar hur du kan bli mer accepterande och stöttande – utifrån egna erfarenheter i både arbetslivet och hemma.

Expertens tips

Reflektera
Ta dig tid att tänka efter vad som sker i en frustrerande situation, varför och vad du kan göra åt det. Försök se ditt beteende utifrån och andra personer inifrån – ingen kan se andras känslor och avsikter.

Håll inte förhör – samtala
Var lyhörd för när de bästa tillfällena till samtal dyker upp – det är kanske inte precis efter skolan – och lyssna aktivt. Peppra inte med frågor. Tänk på vad du vill med samtalet och visa att du vill samtala därför att du tycker att det är roligt.  

Uppmuntra utan att berömma
Säger du ”Vilken fin teckning” visar du uppskattning utifrån att barnet presterat något. Det är en bedömning. Låt i stället barnet berätta själv om sin teckning. Då visar man acceptans för barnets egen upplevelse.

Låt besvikelser ta tid
En besvikelse kan ses som en krisreaktion i miniatyr.  Låt ”sorgen” ta tid och låt barnet få ha sina känslor och lära sig hantera dem utan att du snabbt försöker ”vrida dem rätt”. Känslor är inte farliga.

Välj ut och repetera
Att förändra allt på en gång går inte. Välj ut två eller tre saker som du märker att du vill ändra på och träna på dem. Kanske kan du ha en annan förälder som bollplank.

Källa: Martin Cervall

I sexton år har Martin Cervall, Gustavsberg, studerat och arbetat med beteende- och ledarskapsfrågor, och han har varit förälder lika länge. Han ser föräldraskapet som ett ledarskap, och i sådant finns det alltid saker att träna på.

”Behöver visa acceptans”
Behöver du bli bättre på att hantera dina egna och barnets känslor? Hur tar du beslut och löser prolem? Hur löser du konflikter och sätter gränser?
Han tycker att många föräldrar är kunniga, men ser hur man inte alltid lyssnar och kommunicerar på ett sätt som stärker barnet, utan istället dömer eller bedömer eller är för snabb att inte tillåta barn känna det de känner.
– Vi behöver visa acceptans istället för att värdera vad barn gör utifrån att det är en prestation. Acceptans är en grundpelare för en god självkänsla, men det innebär inte att man ska acceptera vilka beteenden som helst, utan att man accepterar barnens känslor, upplevelser och personligheter, säger Martin Cervall.

Att vara en stöttande ledare kräver också att man har insikt om sina egna starka och svaga sidor som förälder. I boken ”Att leda barn med dialog och öppenhet” vill Martin Cervall visa på vikten att ”rikta kameran” mot sig själv för att se hur man agerar och varför.
– Vi ser inte alltid våra egna beteenden. Barn ser bara vårt arga utbrott och ser inte vår stress, hunger eller trötthet som ligger bakom. Det kan vara en poäng att räkna till tio och att äta eller vila och sedan ta tag i den situation som har uppstått, säger Martin Cervall.
Fallgroparna i föräldraskapet kan tyckas vara många om man läser ”Att leda barn”, men lösningar finns nästan alltid, och de är inte långt borta.

En fara överdriva rädslan
– Det kan vara så lätt som att byta ut ett par ord eller lära sig se vad som är vad. Att skilja på ”fara” och ”rädsla” är ett sånt exempel. Rädslan är irrationell och kan bygga på skräckfantasier om vad som kan hända med ens barn. Då gäller det att istället se till vilka faktiska faror som finns och bedöma dem rationellt. Annars riskerar man att begränsa sitt barn eller överföra sina egna rädslor.


  • Lennart Spetz