Nacka Publicerad 14:28, 22 mars 2016

Snabbt och tillgängligt. För att fler ska välja el-bil måste kommunen erbjuda fler platser att ”tanka” sin elbil på, menar Hans Peters, C, kommunalråd.
– Kommunen måste dra sitt strå till stacken, säger han.

Här kan du ladda din elbil

Sickla köpkvarter: 4 platser
Nacka Forum: 3 platser
Nacka strandsmässan: 4 platser
Preem: 3 platser
Max Värmdö: 2 platser
Hemmesta vägskäl: 4 platser


Källa: uppladdning.nu

Han vill nu att kommunen ska börja arbeta för att hitta laddningsmöjligheter för elbilar på kommunal mark. En tänkbar plats skulle vara på en tomt intill korsningen Skvaltans väg/Värmdövägen, som kommunen äger, menar Hans Peters.
– Jag tror att det är en lämplig plats. För att folk ska använda stationen måste den vara centralt placerad och gärna i närheten av de större vägarna. Det ska gå snabbt och vara lättillgängligt, säger han.

I dag finns det bara drygt tiotalet laddstolpar i Nacka, som är tillgängliga för allmänheten.
– Det är alldeles för få. I Sverige finns det många andra kommuner som har kommit längre än vi på den punkten. Att erbjuda fler platser att ladda på är en förutsättning för att vi ska nå vårt miljömål, säger Hans Peters.

443 elbilar i dag
Hans Peters tror att det skulle vara bra om det gick att öppna en ”el-mack” med allehanda service i anslutning till de kommunala laddplatserna.
– Så att de som laddar sin bil har något att göra under tiden som de väntar, säger han.
Totalt finns 443 elbilar i personbilsklassen registrerade i Nacka och Värmdö. De flesta är så kallade hybridbilar, det vill säga att de drivs både av el och bensin eller diesel och inte är i behov av att laddas vid en laddstolpe. Endast 60 bilar i Nacka och Värmdö är rena el-bilar. Men Hans Peters tror att det är en trend som kommer växa inom de närmsta åren.
– Elbilar är i dag väldigt dyra och lite av en lyxvara. Flera bilmärken säger nu att de är beredda att utveckla elbilar på mellanklassnivå. Då blir elbilen ett mer intressant alternativ för den vanlige bilanvändaren och det tror jag kommer göra elbilen mer attraktiv på marknaden, säger Hans Peters.

El-krav på byggare
Med fler elbilar i kommunen är fler laddplatser ett måste, menar Hans Peters. Ett ytterligare sätt att uppnå det, på sikt, skulle vara att ställa krav på byggherrarna.
– Nu när Nacka bygger stad skulle det vara möjligt att väva in krav om laddstolpar i exploateringsavtalen mellan kommunen och byggherrarna. Med laddstolpar nära bostaden skulle det med all säkerhet också höja värdet på lägenheterna, säger han.

Hur snart de kommunala laddplatserna kan komma på plats eller hur de ska bekostas är svårt att säga.
– Men förhoppningsvis inom något år. Kanske kan de bekostas i samarbete med näringslivet. Men det är för tidigt att säga än, säger Hans Peters.


  • Andreas Hagelin