Debatt Publicerad 16:09, 08 februari 2016 Uppdaterad 16:12, 08 februari 2016

"Vi anser att Ryssbergen har stor potential för rekreation. Genom att varsamt tillgängliggöra området skulle fler kunna upptäcka denna unika plats." Så skriver nätverket Rädda Ryssbergen på NVP Debatt

Nacka bygger stad och planerar att bebygga en fjärdedel av skogen i Ryssbergen. Ryssbergen är en urskog helt opåverkad av skogsbruk och med unika naturvärden. Sådan urskog täcker idag bara några få procent av Sveriges yta. Vi vill att hela skogen bevaras och blir ett naturreservat. Därför har vi bildat nätverket Rädda Ryssbergen.

Vi anser att Ryssbergen har stor potential för rekreation och genom att varsamt tillgängliggöra området skulle fler kunna upptäcka denna unika plats. Med byggandet av tunnelbanan finns ypperlig möjlighet för Nacka kommun att locka turister från när och fjärran till ”urskogen mitt i staden”. Skolklasser kan då lätt ta sig ut i skogen och lära sig allt om hur en ”riktig” skog ser ut och fungerar. Dock är de delar som planeras för bebyggelse också de mest lättillgängliga, vilket medför att exempelvis förskolebarn och äldre skulle få det svårare att komma ut i skogen när endast de branta sluttningarna sparas. Dessutom går upplevelsen av orördhet förlorad, för alltid.

Vi behöver så mycket grönområden som möjligt för att klara trycket från en ökande befolkning, både vad gäller yta för rekreation, och för att hantera klimatförändringarna. Vi är beroende av att naturen kan fortsätta leverera de ekosystemtjänster som säkrar vår välfärd t.ex. bra luftkvalitet och dagvattenhantering med mera.

Nacka kommun har dessutom flyttat starten för att bygga i Ryssbergen från etapp 3 till etapp 1. Det innebär att tiden är knapp för att få politiker att inse vilka oersättliga naturvärden som står på spel. Vi uppmanar därför Nacka kommun att tänka nytt och hållbart.

Vi tycker att det planerade bostadsområdet är oförenligt med Nacka kommuns vision om den täta sammanhållna staden. Bostadshusen blir isolerade från resten av stadsbebyggelsen och dessutom mörka med skogen tätt inpå i norr. De bostäder som planeras i Ryssbergen borde kunna placeras på lämpligare platser i Nacka stad. En kan till exempel lägga till extra våningsplan på andra hus och bygga en del lägenheter enligt konceptet compact living, då skulle fler bostäder få plats på en mindre yta.

Ett ansvarsfullt agerande i denna fråga skulle också visa att kommunen faktiskt menar allvar med de mål man satt upp i översiktsplanen för rekreation och biologisk mångfald.

Nätverket Rädda Ryssbergen
Ronny Fors och Hanna Nilsson,
Naturskyddsföreningen i Nacka
Annika Drougge, Forum Finntorp
Jan Åman, Nacka Miljövårdsråd


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x