FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Marika, Marita

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
22 oktober 2017

Lasse Dahlberg och Stefan Hamilton från Värmdö Skeppslags fornminnesförening rotar runt vid en järnvägsräls från slutet av 1800-talet på platsen där Skanska vill bygga 140 lägenheter.

Nya kulturfynd vid kalhygget

Värmdö 13:11 | 18 januari 2016

Skanska vill bygga ytterligare 140 lägenheter vid Ålstäket. Men efter kalavverkningen har bygget stött på patrull.

Lämningar som kan vara rester från en gammal järnväg eller fler skyttegravar från första världskriget har upptäckts, och nu har länsstyrelsen kopplats in för att utreda saken.
Utmed Grisslingerakan, vid Ålstäket, har ett stort område kalavverkats under hösten. Timret har forslats bort och från vägen syns Ålstäketviken, men också hittills okända stora stenmurar.Här ska Skanska bygga 115 nya bostäder – flerbostadshus och småhus – och en skola eller vårdinrättning.

Detaljplanen omfattar även en fartygsbrygga för framtida trafikering med båtar i kollektivtrafik, samt infartsparkering. Bolaget har nu även ansökt om planbesked för att få bygga ytterligare en etapp med 140 lägenheter i flerbostadshus i fyra till sex våningar. En ny lokalgata planeras också. Skanska har redan påbörjat schaktning och utfyllnad av marken.

Stenmurar kom i dagen
Men bygget har nu stött på patrull. Kommunen måste nämligen ta beslut om sanering av de föroreningar som upptäckts i området. Man har också upptäckt flera stora stenmurar som kommit i dagen efter avverkningen.

Enligt den första detaljplanen finns inga fornlämningar inom planområdet, som regleras av kulturminneslagen. Däremot kan det finnas andra kulturlämningar. I den norra delen av planområdet finns lämningar av stensatta, överväxta skyttegravar och löpgravar från första världskriget. De ska inte beröras av bygget. Men om de nu upptäckta murarna är rester av skyttegravar vet inte kommunen.
– De vi känner till ligger högre upp och ska skyddas. Dessa finns inte med i vår inventering, men kan vara lämningar som inte framkommit tidigare. Området ligger utanför antagen detaljplan, säger Anna Enberg, landskapsarkitekt på kommunen.

Värmdö Skeppslags fornminnesförening känner väl till området. Ordförande Lasse Dahlberg och ledamoten Stefan Hamilton berättar att i området låg ett tegelbruk på 1800-talet, här finns också tre fornminnen – en rest sten från en järnåldersgrav, ett vägmärke och en jättegryta, och i slutet på 1800-talet byggdes en décauvillebana, en järnväg.
– Det var en sorts flyttbar järnväg, man rullade materialet manuellt på små vagnar på en bana. I ”futten”, matsalen, utspisades rallarna som byggde järnvägen, säger Stefan Hamilton, som bott i området i 50 år.

Järnvägen användes för att frakta sand från sand- och grustäkten ner till järnvägsbryggan och vidare med sandkilar, skutor, till byggprojekt i Stockholm.

”Bör bevaras”
– Sand från Mörtnäs har gått från Torsbyfjärden in till stan. Sten och sand härifrån har använts för att bygga upp Berzelii park, Strandvägen och stora delar av Saltsjöbaden. När man skulle bygga järnväg till Viks central tog man också emot material vid bryggan vid Ålstäket, säger Stefan Hamilton.

I början av 1900-talet påbörjades bygget av en järnväg till Ålstäket, man hade också planer på att bygga en kanal. Enligt Erik Himmelstrand, museichef för Vaxholms fästning, nämns kanalen som mycket intressant för försvarets behov i utredningar från 1910-talet. Detta styrks av länsantikvarie Johan Aspfors, som säger att det fanns stora planer på att anlägga en örlogshamn vid Ålstäket och att stenmurarna kan vara rester av brygganläggningar, skyttegravar eller décauvillebanan.
– Från kommunens sida bör man, enligt plan- och bygglagen, sträva efter att bevara så mycket som möjligt av de lämningar som påträffas, säger han.

I förra veckan kontaktade kommunens projektledare Skanska. Länsstyrelsen har nu kopplats in, de kan komma att ta ställning till om det ska göras en arkeologisk utgrävning. Enligt Riksantikvarieämbetet bedöms ofta sentida militära anläggningar inte som fornlämningar, däremot kan länsstyrelsen byggnadsminnesförklara eller fornminnesförklara lämningar.


 
MILJÖ
/link/482002a5e2e34a68b2d8710c6cb9bd1c.aspx

Skitig bäck får nytt liv

Porlande lekplats tack vare elever
SPEL
/link/91133c4ced6d482cb22d44d146815387.aspx
KRÖNIKA
/link/fbd71cf837a24df89bbbc6f3aac37b69.aspx

Privat hänsyn vägs
mot allmänintresse

Lägre priser kan öka trädmotstånd
PODD
/link/9f677b0b9f3948a883dd934d7d5991d2.aspx

Heta snack i bastun

Spelar in podd med kända vänner
JORDBRUK
/link/f99c077b982b4407a635ce2fb4a18dcb.aspx

Kylan slår mot bönderna

Sträng sommar drabbar skördarna
AMBULANSHELIKOPTERN
/link/917e10eba9814a15962f19ef86626fc7.aspx
VÄRMDÖ
/link/ed739ee6d3914a798b82cb33a4bc3e00.aspx

9-åringen besteg Fuji

"Det är bara att kämpa på"
MUSIK
/link/3962595c55a649539d15ef9b3b99b3eb.aspx

Singelaktuell kompisduo

David Bowie och Prince inspirerar
VÄRMDÖ
/link/dc961377530a4f6ab428cd4ea1f4c70d.aspx

Picknick med nya
och 
gamla Värmdöbor

Kompispicknick utanför kommunhuset
BERÄTTARLÄGER
/link/c925c1ebb736472d8051cde153747d84.aspx
TRÄDGÅRD
/link/0367e3a551c2488c8febf9a15b801c3c.aspx

Avkoppling i det gröna

"Det här är paradiset"
BÖCKER
/link/edb9ea2281ee4418bb03b35140528d17.aspx
SOMMARJOBB
/link/86ef731d7abd4f41a07b969cb9309707.aspx

Skapade sitt sommarjobb

Nacka satsar på unga nyföretagare
UTSTÄLLNING
/link/09a9bd50373a4e58abc9749beb64e74a.aspx
BÖCKER
/link/7cc7c221c27e4161b0f6eb5844415a0f.aspx
NÄRINGSLIV
/link/a9fb3f4709f74d15a997083c2d6bcf81.aspx

De lagar lunchlådan

Lokal färdigmat produceras i Boo
MUSIKTERAPI
/link/0adebe39ec7547c4b9aee1f1c994cf02.aspx

Musik ska lyfta flyktingbarnen

Skapar självförtroende och språklust
FOLKFEST
/link/d40c17a5da004042a5607a998a6f10a4.aspx

Karnevalyra i Orminge

Färgglatt firande av 50-åringen
NATURPRIS
/link/730d2111ae8f4dcc8d2e156175d71b95.aspx
UDDA HUS
/link/f9c6a1a706104fef83d7a9603c1c8fd6.aspx

Fylke tar plats i Nacka

Hobbithotell redo för gäster
MILJÖ
/link/e3d36b81260540449287aaf16a1cd1bb.aspx

Pedagogisk plockning

3 723 skolbarn gör Nacka renare
TECKNARSTIPENDIUM
/link/bccbe02368b2446b9e2eb844ff41ffc1.aspx
DESIGN
/link/b96e4d27164748f686b9d9a42fe6d0c8.aspx
SPORT
/link/62b9f474423b4929927e6463e1f80771.aspx

Krigar mot motståndare
– och mot nättroll

NVP har träffat Skurus Linnéa Claeson
PRISTAGARE
/link/743833b9f630414a879c6f0eeb81d420.aspx

Prisbelönta bullar

I Saltis finns Årets bagare
LOKALHISTORIA
/link/0782a0fd14344eacbec50ded3aa0712a.aspx

När Nacka blev Nacka

"Ingen ville veta av den andre"
PORTRÄTT
/link/c8548f4257c04c1693ab9818eaf6bc1a.aspx

"Ingenjörer behöver
inte vara gubbar"

Bättre värld med kvinnliga perspektiv
MUSIK
/link/ac1970af7bdc4cd282b5444de0d7e347.aspx

Sexåringar speglar rädslor

1 200 barn i Grammisnominerade kören
INTEGRATIONSPROJEKT
/link/2eb26e4e0ece4e4b9683c1231fa59468.aspx

Springer för innanförskap

Löpträffar för integration fyller halvår
SJÖRÄDDNING
/link/f3ececb242b64ee1ac57858f760b2952.aspx
MILJÖ
/link/132a6c9e51314ffa8e2c9571630ef84a.aspx

Tips för bättre miljö

Så kan din miljöpåverkan minskas
NÄRLAGAT
/link/0d31f3d932f547ef9b225ac1b5aa9833.aspx

Fixar middag till grannen

Matkoncept som ska ge mer hemlagat
HEALING
/link/e14ac42630bc42049df5ef9f3c3ff30b.aspx

Universiell energi i handen

NVP testar healingmetoden reiki
FISKSÄTRA
/link/3a272e66839149cb8e26f8e6aeff6acf.aspx

"Jag har gråtit och gråtit"

Pia Minati vill berätta dotterns historia
NYÅRSLÖFTE
/link/239c427ec9754347a6848858dc6dfef2.aspx

Nytt år, nytt träningslöfte

Så kommer du igång – efter nyårslöftet
TIPSA NVP.SE

Vet du något vi borde skriva om? Tipsa!
Anna-Karin Blom, webbansvarig
Telefon: 08-555 266 33

FRÅGAN

Har du körkort och bil?
Se resultat
 
 
 
SÖK PÅ NVP.SE
MEST LÄST IDAG
FACEBOOK

NVP:S NYHETSBREV

Här anmäler du dig till NVP:s nyhetsbrev, med lokalnyheter varje tisdag och torsdag.

NVP.SE PÅ TWITTER

EVENEMANG

Håll koll på allt som händer i Nacka och Värmdö i veckan.

Evenemangskalendern
OM NVP

Nacka Värmdö Posten
Besöksadress: Värmdövägen 205
Postadress: Box 735, 131 24 Nacka

Tel Annons: 08-555 266 10
Tel Red: 08-555 266 20
Fax: 08-555 266 41

Mer om tidningen
Tipsa anonymt
Facebook
Twitter
RSS-flöde

ANNONS

diverse

Garage uthyres till bil eller mc i Saltsjö-Boo. Okt-maj. Tel 073-781 48 26.

Se fler annonser
SUDOKU
/link/eafc4609a34f4306bee78e68b47ddad5.jpg

Spela det omtyckta spelet Sudoku på NVP.se. Klicka på länken nedan för att spela.

Spela Sudoku
COOKIES

NVP.se nyttjar cookies för att underlätta användarens aktiviteter. Det gäller både redaktionellt och kommersiellt material. Om du vill veta mer eller stänga av cookies på din dator, klicka på länken nedan:
Minacookies.se