FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johanna

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
21 juli 2018

På grund av tekniska begränsningar, säkerhetskrav och ekonomi kan höghusen delas in i olika höjdkategorier vilket gör att många högre hus är exakt 16 våningar.

Här vill Nacka bygga flera skyskrapor

Nacka 08:17 | 15 december 2015

Nacka Forum är med sina 18 våningar Nackas just nu högsta byggnad. Men snart kan det 63 meter höga köpcentrumet vara en lokal lilleputt.

Forum högst

Olika siffror cirkulerar om Nacka Forums höjd. Enligt sajten Skyscraperpage ligger taket på den 18 våningar höga byggnaden på 63 meters höjd, medan spirorna når 69,5 meter.

Nacka kommun har sammanställt en manual för att ”hantera alla propåer om höga hus” i Nackas stadsbyggnadsprojekt.

Skrivelsen ”Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad” godkändes förra veckan av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Den ger såväl en historisk redogörelse för framväxten av höga byggnader i Sverige, som en inblick i hur framtidens lokala stadssiluett kan omformas. För- och nackdelar med att bygga på höjden presenteras, och en karta illustrerar nio områden särskilt lämpliga för att hysa höga hus, 12-16 våningar höga, och här påpekas att hänsyn tagits till naturlig topografi och kulturmiljöer. (Områdena är markerade i grafiken ovan.)

Tre platser pekas ut
Tre platser har potential att sätta särskilt stark prägel på framtidens Nackahimmel. Nämligen ”entréerna till Nacka stad”, det vill säga Klinten (nedanför Nobelberget), Skvaltan och Nacka C (kring Nacka Forum), där hus upptill 30 våningar höga, nästan dubbelt så höga som Nacka Forum, föreslås prövas. Dessa byggnader är så höga, runt 100 meter, att de definieras som skyskrapor.

Beträffande ovan nämnda platser för potentiella skyskrapor kan noteras att platsen bakom Danviks­center, där affärsmannen Carl Rosenblad önskat resa Nacka tower, inte finns markerad. Nacka tower var i ett initialskede tänkt vara 170 meter högt, men krympte sedan till 120 meter.
– Ny bebyggelse i och kring Danvikcenter hanteras i det kommande planprogrammet för Henriksdal. Programsamråd planeras att hållas våren 2016. Det finns inga planer på att gå vidare med förslaget Nacka tower, säger Henrik Svensson, översiktsplanerare på kommunen, som intygar att förfrågningar kommit om att bygga på höjden i Nacka.

På vilka sätt är det viktigt för Nacka att få fler höga hus i kommunen?
– Det kan ge en dynamik till den generella byggnadsskalan om fem till sex våningars kvartersbebyggelse och kan vara ett spännande inslag i samspel med Nackas varierande topografi.

Hur pass troligt är det att vi kommer att få se byggandet av höga hus i Nackas stadsutveckling?
– Det är ganska troligt, men till syvende å sist är det upp till enskilda markägare om de vill pröva detta i en plan- och bygglovsprocess. Över en viss höjd krävs speciella tekniska brandskyddsåtgärder och hisskrav, vilket även fördyrar byggprojektet.

Kan även skyskrapor bli aktuella i Nacka?
– Ja, det kan finnas enstaka lägen där man kan pröva högre hus i upp till 30 våningar, såsom vid Nacka C och Klinten. Ett så högt hus kräver dock att det tillför något extra till Nackaborna. Därför kräver kommunen att parallella uppdrag eller arkitekttävling genomförs. Motivet är att byggnader i upp till 100 meters höjd kommer att synas på långt avstånd och från olika synvinklar.