Saltsjöbaden/Fisksätra Publicerad 08:26, 30 november 2015

Frågetecknen hopades förra veckan kring den nya cykelvägen mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum. Blir bilvägen för smal, och hur många cyklister kommer att använda cykelvägen?

Det ordnas längs cykelstråket

Lyktstolpar längs Saltsjöbadsleden byts till sådana som ger med sig vid en påkörning.
Det ska även i framtiden vara möjligt att stanna till vid busshållplatsen vid Igelbodaskolan för att släppa av barn. Det finns också plats för sex till sju bilar längs Vinterbrinksvägen.

Cykelvägen till Fisksätra kostar 8,2 miljoner kronor, vilket är mindre än man tidigare trott, eftersom den befintliga vägens vägren används. Nacka får 2, 2 miljoner av staten.
2016 och 2017 fokuserar kommunen på att rusta cykelvägar längs Värmdövägen, dels från Saltsjöbadsleden till Skurubron, dels från ”droppen” i Björknäs till Boovägen.
Cyklister räknas bland annat vid Klintens färgfabrik i Sickla. Där passerar omkring 4 500 cyklister som mest per dag.

Cykelvägen längs Saltsjöbadsleden är en del av Nacka kommuns cykelstrategi och ska bli ett nytt cykelstråk som står klart vid nyår.

Enligt tidigare planer skulle den fyra meter breda cykelvägen kunna följa motorvägen ända till Sicklaön, men i nuläget är det troligare att den bara byggs de knappa två kilometrarna mellan Fisksätra och Saltsjöbaden.

Omfattande köer
Den senaste veckan har det uppstått omfattande köer på sträckan, men de ska inte ha något att göra med vägbygget, enligt Nacka kommuns trafikplanerare Kristofer Rogers:
– Köerna förra veckan berodde på att ljussignalen vid Saltsjöbadens centrum gick sönder och det blev fel omloppstider.

Uppemot tio personer har vänt sig till kommunen och NVP med frågor om den nya trafiklösningen. En av dem är Fredrik von Heland, som cyklar mellan Saltsjöbaden och Stockholm under sommarhalvåret. Han undrar varför inte de cykelvägar som redan finns, rustas istället:

”Finns en stor olycksrisk”
– Att cykla ska vara en bra start på dagen och ge frisk luft. Då är de cykelvägar som finns mysigare än att cykla längs Saltsjöbadsleden. De skulle kunna få ny asfalt, belysning och separering av cyklister och fotgängare, säger han.
– I Fiskis finns det också många möjligheter, och lösningar där man inte skulle behöva korsa den fyrfiliga infarten till området. Där känns det som det finns en stor olycksrisk.

En oro som väckts är om inte en åtta meter bred vägbana gör att det finns en risk att hela Saltsjöbaden spärras av om något händer. Kristofer Rogers tror inte att det blir några problem med en väg på åtta meter istället för 14.

”Det är god standard”
– Det är klart att händer det något kommer det att bli lite svårare att ta sig fram än tidigare, men vägen blir säkrare och hastigheterna lägre, det blir 60 istället för 70 kilometer i timmen. Det är god standard, innan var vägen överdimensionerad.

Varför kan inte de befintliga cykelvägarna mellan Saltsjöbaden och Fisksätra – genom gröna dalen eller längs järnvägen – fungera?
– Den nya cykelbanan blir en snabb, gen och trafiksäker väg för cyklister vilket inte riktigt är fallet idag där cyklister kan komma i konflikt både med gående i bland annat Gröna dalen och Fisksätra allé och med motorfordon längs Fisksätravägen och Fidravägen.

Om cykelvägen längs Saltsjöbadsleden byggs ut ända till Sicklaön är oklart idag:
– Det ligger nog längre fram i tiden och är svårare att motivera. Det måste det tas ett nytt beslut om. Vana cyklister tycker att Saltsjöbadsvägen är bra, men den är svår att göra till en bättre cykelväg eftersom det är kurvigt, smalt och många tomter. Vi får titta på vilka mindre åtgärder vi kan göra, säger Kristofer Rogers.


 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x