NL och SD har försökt stoppa byggandet

Debatt Uppdaterad 15:2613 juli 2015
För att lösa Stockholms akuta bostadssituation krävs att samtliga kommuner i länet tar sitt ansvar.
Det motstånd vi möter från Nackalistan och Sverigedemokraterna skulle slå hårdast mot svaga grupper, de som har svårt att skaffa sig en bostad. NL och SD har försökt stoppa byggandet av 1 960 nya hem hittills i år utan att presentera egna lösningar.
Nackas natur är vacker och skyddsvärd. Snart är hälften av Nacka skyddad naturmark och kompletteras med parker och bostadsnära grönytor. Det går att bygga mycket ändå; klimatsmart, tätare och nära kollektivtrafik.

Byggandet av tunnelbanan är en av de största kollektivtrafiksatsningarna någonsin. Tvärbanan förlängs också in i Nacka. Dessutom behövs Österleden för att knyta ihop Södra länken med Norra länken.

Alliansen har drivit igenom ett tunnelbanebeslut som kommer underlätta för alla som arbetspendlar. Tolvminuter till Kungsträdgården!  Nackalistan motsatte sig det, utan att ha något eget att komma med, precis som de röstar mot nya bostäder. M accepterar inte 472 000 personer i Stockholms bostadskö och tar nu krafttag för bostadsbyggandet i centrala lägen.
Stadsbyggandet har föregåtts av ett visionsarbete där 5 000 Nackabor varit delaktiga. Detaljplanerna omarbetas efter samråd med närboende. Ett bra exempel är studentbostäderna i Alphyddan, där byggnaderna flyttades för att spara naturen. NL och SD valde ändå att säga nej till 230 små, billiga bostäder för studerande.  Det är ansvarsfullt att både se behoven hos dem som idag bor här och samtidigt skapa bostäder för fler.
Så vill vi bygga Nacka för framtiden.

Cathrin Bergenstråhle, M,

Kommunalråd
Filip Wiljander, M,
Ledamot kommunfullmäktige
Replik
På Nackalistan artikel ”Rekordtakten i byggandet oroar” i NVP nr 28.
* Se tidigare artiklar längst ner på sidan under rubriken "Relaterade artiklar".
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x