S: Låt Gröna dalen förbli en bilfri oas

Debatt Uppdaterad 16:1905 maj 2015
Gärna fler bostäder i Saltsjöbadens centrum – men rör inte Gröna dalen.
Det skriver S i Nacka i en debattartikel.
Nacka kommun har nyligen inlett ett programarbete för Saltsjöbadens centrum. Det tycker vi är utmärkt. Vi är positiva till att det byggs fler bostäder, men även lokaler för näringsidkare och föreningar i anslutning till Saltsjöbadens centrum. Det tror vi socialdemokrater kan bidra till att skapa ett mer levande centrum.
Däremot anser vi inte att kommunen ska inleda något programarbete för Gröna dalen mellan Igelbodaplatån och Båthöjden. Kommunen bör istället följa gällande översiktsplan och inte exploatera detta område. Vi tror att ett attraktivt område för fritidsaktiviteter är bättre än bostäder för att knyta ihop Saltsjöbaden och Fisksätra.

Därför är det angeläget att Gröna dalen bibehåller sin karaktär av bilfri ”grön oas”, där ytterligare områden kan skapas för odling samt lek och idrottsaktiviteter.
Vi tror inte heller på idén att bygga nya bostäder alldeles intill Saltsjöbadsleden. Just nu är det på modet att skapa ”stadsgator” med bostäder längs trottoarerna. Men i våra ögon är det olämpligt att bygga på detta sätt vid en hårt trafikerad 70-väg. Husen skulle hamna i en mycket bullrig miljö och trafiken kommer knappast att minska framöver, trots den framtida kapacitetsökningen hos Saltsjöbanan.

Thomas Josefsson, S

ersättare i miljö- och
stadsbyggnadsnämnden
Erik Svanfeldt, S
Ordförande i Saltsjöbadens
socialdemokratiska förening

 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x