Vänskaplig feminism intar konsthall

Malena Norlin, Kakan Hermansson, Hilda Hellström, Anna Nordström och Evelina Hedin utgör fem sjättedelar av Den Nya Kvinnogruppen, som ligger bakom utställningen ”Radikal vänskap” i Gustavsbergs konsthall. FOTO: Mikael Andersson
Kultur & Nöje Uppdaterad 16:4524 mars 2015
Vänskap är något radikalt – och en viktig kraft i en individualistisk samtid. Det hävdar Den Nya Kvinnogruppen, som nu intar Gustavsbergs konsthall.
Det började med en gemensam känsla av frustration över sakernas tillstånd, och fortsatte med en mejlkonversation mellan sex kvinnliga konstnärer och konsthantverkare som aldrig ville ta slut.

Resultatet: Den Nya Kvinnogruppen, eller DNK, bildades 2013. Plötsligt hade Åsa Norman, Malena Norlin, Hilda Hellström, Kakan Hermansson, Anna Nordström och Evelina Hedin hamnat i ett konstnärligt sammanhang där de kunde hitta både inspiration och vänskap. Sedan dess har DNK haft flera gemensamma utställningar, workshops och föreläsningar.

”Killar får mer pepp”
– Vi var trötta på att killarna på Konstfack får så jävla mycket mer uppmärksamhet och pepp än tjejerna, trots att det går fler tjejer på skolan. Samhällets normer går igen även där. Kvinnorna går ut utbildningen med dålig självkänsla, säger Kakan Hermansson, keramiker och mångsysslare i offentligheten med såväl tv-programledarskap som sommarprat på cv:t.

Att gruppen är viktig för henne är tydligt i ett av hennes verk i konsthallen, ”DNK big takeover”, där bokstäverna ”DNK” upprepas som ett mantra på en stor mängd keramikföremål.

Dessa starka band mellan de sex medlemmarna är en av utgångspunkterna i utställningen ”Radikal vänskap”. Vari ligger då det radikala i vänskapen? DNK menar att samtiden är individualistisk och inriktad på entreprenörskap.

Samarbete är inget som premieras, och vänskap kan lätt reduceras till något mindre viktigt.
– Allt flätas ihop för oss i DNK: Våra relationer rör både det professionella och det privata. Om någon har en dålig dag, kan det ha lika stor vikt i samtalet som konsten, säger Evelina Hedin.
– Och det ska inte vara något fult att gå från det professionella till det känslomässiga. Allt som ses som kvinnligt kan annars bli ”förbjudet” och lågstatus, inflikar Kakan Hermansson.
– Nu har allt detta lett till tankar om vad vänskap betyder historiskt och i samhället i dag, i motsats till individualism och entreprenörskap. Vi vill hellre ha vänskap än konkurrens, hellre kollektiv än teambuilding, och vi ville undersöka vänskapsaspekterna mer, fortsätter Evelina Hedin.

Blir mindre ensamma

Så går vänskapen och gemenskapen kvinnor emellan igen i samtliga verk.
Åsa Norman har spelat in ljud från en cheerleadingträning (i Nacka), för att peka på vad lagkänsla kan göra med kvinnor.

Hilda Hellström har gjort urnor i olika stenliknande material och gör en koppling mellan geologi och feminism.

Malena Norlin har skapat stålskulpturer som är både starka och sköra samtidigt, i likhet med vad hon tycker att feminismen kan låta en vara.

Evelina Hedin har tillverkat pappersskulpturer, där mängden ark håller ihop formerna, vilket är en parallell till vänskapsbegreppet.
Anna Nordström har gjort lapptäcken med inskriptioner som hon associerar till gemenskapen i DNK.

Och Kakan Hermansson och Anna Nordström står för en gemensam installation, där en låtsaseld omgiven av lapptäcken blir en plats där kvinnor kan mötas på sina egna villkor.
– Jag jobbar mycket med kvinnoseparatistiska rum, med vad som händer i ett utrymme där cismän inte är välkomna, som en lesbisk fest eller ett omklädningsrum. Om vi är många tjejer tillsammans kan vi prata om vad som förtrycker oss eller vad vi blir lyckliga av. Så att vi blir mindre ensamma, säger Kakan Hermansson.

Fotnot: En cisperson är motsatsen till en transperson, alltså exempelvis en person som definierar sig som man och även av samhället ses som en man.
Workshop i maj
• Utställningen ”Radikal vänskap” öppnade i lördags på Gustavsbergs konsthall, och pågår till den 20 augusti.
• Någon gång i maj hålls en workshop för allmänheten i konsthallen.
• Den nya kvinnogruppen, DNK, är ett feministiskt konst- och konsthant-
verkskollektiv som består av Evelina Hedin, Hilda Hellström, Kakan Hermansson, Anna Nordström, Malena Norlin och Åsa Norman.