FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Pia

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
22 februari 2019

V: "En säker terminal vid Slussen"

Debatt 13:18 | 10 mars 2015 "Om vi ska få ner biltrafiken – av både miljö- och trängselskäl – så måste kollektivtrafiken bli mer attraktiv." Det skriver två ledande Vänsterpartister från Nacka på NVP Debatt.
Partiföreningarna i Nacka och Värmdö anser att Slussen är den viktigaste knutpunkten för trafikanter från våra kommuner och kommer så att förbli under mycket lång tid. Det är via Slussen vi kan ta oss till resten av världen om vi inte använder bil, vilket vi måste göra i allt mindre utsträckning.

Vi kan ha olika synpunkter kring Slussens utformning, men vi lägger oss inte i frågor som gestaltning, vyer och detaljutformningen av trafiklösningarna. Men vi har några viktiga krav, som grundar sig i starka argument. Om vi ska få ner biltrafiken – av både miljö- och trängselskäl – så måste kollektivtrafiken bli mer attraktiv. Utan välfungerande trafiknod vid Slussen blir kollektivtrafiken till och från ostsektorn mycket mindre attraktiv.

Ett långt ”Slussenelände” kommer också att göra kollektivtrafiken svårförsvarad.
Nacka och Värmdö har en växande befolkning. Den kommer dessutom att växa kraftigare under kommande år som framgår av planerade byggnationer.

Tunnelbanan till Nacka Centrum kommer, när den blir klar, bara att kunna svälja en del av den nuvarande trafikströmmen. På sin höjd motsvarande den trafikökning som befolkningstillväxten genererar.

Därför kräver vi löfte från Stockholm på följande punkter:
• Att det blir en bussterminal vid Slussen
• Att den färdigställs så snabbt att inga glapp uppstår när resten av Slussen är färdig
•Att den från början får den kapacitet som kommer att behövas om 20 – 25 år 
•Att den blir säker ur brand-, trafik- och andra säkerhetsaspekter.
• De tider det tar att ta sig mellan bussarna och tunnelbanan ska inte bli påtagligt längre än nu, men gärna kortare
• Att funktionshindrade, gamla och föräldrar med små barn inte får en svårare väg än idag, men gärna lättare
• Att övergångslösningen blir attraktiv, säker och kortvarig
Vi är bekymrade över de oklarheter som vi fortfarande ser, men vi kommer att hålla oss informerade och att föra samtal med våra partikamrater i Stockholm och i Landstinget så att våra krav inte glöms bort.

Barbro Sörman, V, Nacka
Bertil Krakenberger, V, Värmdö