Vi i höghusen förstår värdet av Gröna dalen

Insändare Uppdaterad 22:0123 februari 2015
För de drygt 6 000 personer som bor i ett av Sveriges mest högexploaterade områden, Fisksätra, utgör Gröna dalen en grön lunga, en oas, en ljuspunkt.
Betydelsen av detta område som kontrast till höghusområdet med dess hårdgjorda ytor, intensitet och tyngd är säkerligen svårt att förstå för den som inte upplevt det.

Nu finns idéer om att bygga bostäder i dalen. Det är de som bor i höghusen i Fisksätra som ska tillfrågas om detta! Det är de höghusboende som fortsatt behöver Gröna dalen som en  grön oas och lunga. De som bor i egna hus med egna trädgårdar har ingen aning om hur betydelsefulla dessa intilliggande grönområden är för oss som bor i lägenheter i det högexploaterade Fisksätra.

 Integration sker INTE genom att man förstör utsatta gruppers möjligheter till rekreation och avkoppling. Självfallet är också jag för en integration, men det behövs helt andra åtgärder än att exploatera Fisksätrabornas gröna dal.

Nätverket för Fisksätras Framtid diskuterade denna fråga på sitt senaste möte. Nätverket understryker starkt behovet av att bibehålla Gröna dalen och utveckla ”gröna” aktiviteter där: odling, ett litet trädgårdscafé och liknande. Forskningen har visat att just genom odling kan olika grupper mötas som annars inte skulle komma i kontakt, ett bra exempel på hur integration kan uppnås.

Nätverket, som består av intresserade boende eller verksamma i Fisksätra, verkar för en positiv utveckling i Fisksätra utifrån de boendes behov och önskemål. Alla intresserade är välkomna att vara med.

Kristina Björnberg


 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x