FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
24 juni 2018

Bostäder och nytt centrum ska ge liv åt småstad

Älta 07:00 | 05 januari 2015 Småstadsdrömmen lever i Älta. För första gången lanseras konkreta planer på hur centrum ska omvandlas till en egen stad. Visionen är 1400 nya bostäder och butiker i kvarters­miljö.
Ältabon flyr orten när hen gör sina inköp. Så har det sett ut länge. När Sicklaön med sina köpcentrum har en handelsbalans på 195 (där 100 anger jämvikt mellan import och export) har Älta bara 36. Det är sämst i kommunen.

Såväl fastighetsägaren Wallenstam som kommunen har i flera år arbetat för att råda bot på problemet, något som NVP skrivit om många gånger tidigare. 

Nu läggs för första gången en konkret plan fram.

Ny stadsgata
Centrala Älta, med sin centrumbyggnad och miljonprogramshusen i Stensö, ska omvandlas till en småstad. Butikerna ska flyttas till den nya stadsgatan: Ältavägen, där flanören ska strosa bland kontor och kaféer.

– Det här är unikt, att gå från 60-talet med planskilda vägar och stora avstånd mellan höga skivhus och sedan försöka förtäta, berättar projektledaren Åsa Dahlgren på Nacka kommun.

Vill behålla ”Ältakänslan”
Medborgarna har själva angett tonen. Fritidsgårdar, företagarföreningen och boende har de senaste åren fått tycka till om framtiden. Somliga har i workshops framfört önskemål om att behålla ”Ältakänslan”, och betonat att husen inte ska bli högre än 3-4 våningar.
Många har också tyckt att det är viktigt att husen inte är monotont utformade.

– Deras synpunkter har varit utgångspunkten, det finns till och med beslut om att programmet skulle ta avstamp från medborgardialogen, säger Åsa Dahlgren.

I förslaget ska husen vara 4-6 våningar, hur påverkar det småstadskänslan?
– Det jag tänker med småstadskänsla är framförallt att göra det tätare och att ha lokaler i gatuplan. När det gäller våningsantalet vill vi ha en tillgänglig skala. Bland annat så att man från bostaden får en god överblick över sitt närområde, därmed en tryggare och säkrare miljö. 

Sammanlagt handlar det om 1400 bostäder fördelade över elva mindre områden. Om allt går i lås börjar de första nya husen att byggas 2018, och år 2025 ska staden vara på plats.

Skola rivs för bostäder
Då lär det vara svårt att känna igen sig, fastän de flesta befintliga byggnader blir kvar. Två stora undantag finns. Parkeringsdäck och stora markparkeringar ska väck. Likaså vill man riva Strandparksskolan, och ersätta med nya bostadskvarter. Centrumhuset blir kvar, men är inte tänkt att inhysa butiker:

– Vi föreslår att man har serviceverksamhet där. Biblioteket, kulturknuten, eventuellt skolverksamhet och idrott, säger Åsa Dahlgren.

Tre nya parker föreslås också, kantade av bostäder.

– Och så så har vi sett till att det finns bra promenadstråk ut mot naturen.

Detaljplaneprogrammet för Ältas nya centrum ligger ute på samråd till 2 februari. Det innebär att du har möjlighet att komma med synpunkter på bygget till dess.