FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johanna

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
21 juli 2018

Jenny Frejing

Skärgården ska locka internationella besökare

Näringsliv 10:54 | 06 november 2014 Författarrundturer och festivaler ska göra skärgården till en hållbar året-runt-destination bildas nu en ny regional samverkansorganisation, Stockholm Archipelago. Målet är att nå internationella gäster.
Öppen skärgård, Visit Skärgården, Visit Värmdö, Stockholms stoltaste skärgård, Scandinavian Islands. Varumärkena avlöser varandra. Allt för att få skärgården levande året runt och locka fler besökare, inte bara på sommaren. Nu kommer Stockholm Archipelago.

Avtal med sju kommuner

I veckan skrev sju skärgårdskommuner, däribland Nacka och Värmdö, Stockholms stad genom Stockholm Visitors Board, länsstyrelsen, landstinget och Skärgårdsstiftelsen på ett nytt samarbetsavtal om att stärka besöksnäringen i Stockholms skärgård.
– Vi är nu överens om en långsiktig strategi. Vi etablerar en helt ny organisation. Genom avtalet kan vi prata med en röst i frågor som berör oss alla. Det är nu vi visar att vi vill samverka, säger Lars Berlin, näringslivsdirektör i Värmdö.

Vill ha liv året runt

Genom det treåriga samarbetsavtalet ska man bygga ett nytt varumärke, Stockholm Archipelago och marknadsföra Stockholms skärgård via en gemensam webbplats. Därifrån länkas turisten vidare till lokala sidor som Visit Värmdö, Visit Roslagen eller Visit Stockholm.

Målgruppen är både internationella och svenska besökare och en av målsättningarna är att göra skärgården tillgänglig för internationella gäster året om.
Ett av problemen för skärgården är den korta säsongen. Annika Karlsson, föreningschef på Konsum Berg i Möja, säger att hon märkt av en viss ökning av utländska besökare, men inte under lågsäsong.
– I slutet av augusti-september har vi haft betydligt fler internationella gäster mot tidigare år, och tittar man på hela året har det varit väldigt mycket. Men sen är det slut i mitten av september. Det är så väderberoende. För oss gör det enorm skillnad på vår omsättning. En dag i juli kan motsvara hela februari.

Vad behöver man göra för att få skärgården mer levande?

– Fler fastboende naturligtvis. Vi är nu cirka 280.

Det nya avtalet är dels ett resultat av Skärgårdsstrategin, som syftar till att utveckla skärgården för internationella marknader, dels det arbete med att utveckla skärgården till en hållbar året-runt-destination, som pågått sedan 2011. Det arbetet har i Värmdö bland annat lett till nya busslinjer mellan Nacka-Artipelag-Gustavsberg och Djurö-Stavsnäs, festivalen Future Perfect på Grinda, författarrundturer och nya vandringsledsskyltar på Sandhamn.

Leds av en styrgrupp
De elva deltagande parterna i Stockholm Archipelago går sammanlagt in med 1,2 miljoner kronor årligen, varav kommunerna vardera står för 150 000 kronor. En strategisk projektledare ska anställas av Stockholm Visitors Board. Arbetet leds sedan av en styrgrupp med representanter från alla deltagande parter, där ordförandeskapet roterar. Norrtälje får uppdraget i år, Värmdö år 3.

Det operativa arbetet förutsätts dock ligga på lokal nivå hos kommuner, företag och andra aktörer. Kommunerna åtar sig bland annat att arbeta aktivt med lokal destinationsutveckling tillsammans med företagen på orten och erbjuda ett gott värdskap till besökare.