FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johanna

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
21 juli 2018

ScanStockPhoto

Bredbandsboom i skärgården

Skärgården 11:30 | 18 november 2014 Inom kort kommer 600 hushåll på öarna att ha kopplat upp sig mot bredbandsnätet. Satsningen är helt och hållet öbefolkningens egen – både räknat i kronor och timmar.
20 miljoner till Värmdös öar
• På Nämdö ska 118 hushåll få bredband i första etappen. Anslutningen har påbörjats. Sammanlagt bidragsbelopp: 7 miljoner.
• På Runmarö ingår cirka 80 hushåll i första etappen. Anslutningen påbörjas kring årsskiftet. Sammanlagt bidragsbelopp: 2,5 miljoner.
• I Möjaskärgården ingår uppemot 400 hushåll i första etappen. Anslutningen påbörjas i vinter. Sammanlagt bidragsbelopp: 11,8 miljoner.
För några veckor sedan var det dags: Biblioteket och några hushåll på Nämdö kunde ansluta sig till bredbandsnätet. Den närmsta tiden tillkommer 180 hushåll. Ett jättelyft, konstaterar Gunilla Söderqvist i föreningen Nämdö fiber, och nämner att det nu går lätt att mejla bilder och titta på SVT Play utan begränsning.

Kostar 20 000 per hushåll

– Framför allt är det nödvändigt för att vi ska vara med i matchen. Det här kan öka närvaron här ute, och det slår över på lokal service. På sikt tror jag att fler kommer att flytta ut permanent, säger hon.

Nämdö är inte den enda ön i Värmdös skärgård som får bättre internetanslutning. Även Runmarö och Möjaskärgården har kommit långt (se faktaruta).

Anslutningen kostar runt 20 000 kronor per hushåll. Förutom pengarna krävs jobb. Mycket jobb. Och det är öborna själva som får stå för det. Åtskilliga timmar har lagts på planering, möten, bidragssökande och kontakter med entreprenörer. Att så mycket ansvar läggs på öborna har sina nackdelar, menar Sune Fogelström. Han är bredbandssamordnare på konsultbasis för länsstyrelsen och dessutom vice ordförande i Möjaskärgårdens bredbandsförening.

”Orimligt stor risk”

– Vi på öarna slåss för vår överlevnad och är beredda att offra mycket. Men det är ett orimligt stort ekonomiskt risktagande man lägger på ett fåtal individer. Det krävs teknisk kompetens, goda projektledaregenskaper och bra bankkontakter, säger han.

Gunilla Söderqvist håller med:
– En ledamot i styrelsen har jobbat på Vattenfall, och han säger att sånt här brukar hela avdelningar hålla på med. Egentligen är det en jättegrej att lägga på enskilda. Men om vi inte gör det, får vi inget fiber. Och nu är det vi som äger nätet.

Olle Westman, ordförande för Runmarö Bredband, lyfter fram positiva aspekter.
– Jag flyttade hit för två år sedan, och har genom detta lärt känna många på ön. Det är roligt att det händer något, och det här kan göra så att fler väljer att bosätta sig här.

Utbyggnaden finansieras framför allt med bidrag från Jordbruksverket. Inför nästa ansökningsperiod, som ska täcka kommande etapper på öarna, har bidragsnivån sänkts, vilket lett till oro. Men Sune Fogelström manar till lugn.
– Det finns ju nät nu att bygga vidare på. Det borde bli billigare per abonnent.

De två stora öar i Värmdös skärgård som återstår – Svartsö och Sandhamn – har olika förutsättningar. På Svartsö är infrastrukturen god och bidragsansökan ska skickas in. På Sandhamn är det knepigare.

– Där finns 200 hushåll som vill ha bredband, men förhållandet mellan fastboende och fritidsboende är komplicerat. Det är svårt att få till ett kraftfullt föreningsliv, säger Sune Fogelström.