Nacka och Värmdö får medelmåttiga HBTQ-betyg

Nacka Uppdaterad 14:0603 september 2014
Kompetensen i frågor som rör HBTQ-samhället är låg i båda kommunerna. Däremot är attityden bland medborgarna övervägande positiv.
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) har undersökt Sveriges 290 kommuner i frågor som rör HBTQ-personer. Såväl Värmdö som Nacka placerar sig i mitten av tabellen, Värmdö på plats 71 och Nacka på 83 av 138 (flera kommuner kan ha samma rankningsnummer).

Det RFSL har tittat på och poängsatt är till exempel om kommunen nämner sexuell läggning i plan- och styrdokument, om det under senaste mandatperioden genomförts satsningar på att förbättra servicen till HBTQ-personer. Man har även tittat på hur skolan jobbar med kränkning och likabehandling, samt om kommunen aktivt har jobbat för att öka HBTQ-kompetensen bland personalen och politiker. Även attityder i civilsamhället, antal hatbrott och storleken på HBTQ-samhället i respektive kommun har undersökts.

Det som drar ner betygen i både Nacka och Värmdö är framförallt i frågor som rör personalens och politikernas kompetensutveckling. Nacka får även låga skolpoäng, medan de i Värmdö ligger relativt högt.

När det gäller attityden till HBTQ-personer ute i samhället får båda kommunerna höga poäng.

Bäst i landet rankas Göteborg, Växjö och Malmö.