MP: Ett grönt visionärt Nacka

Ramar in hjärtefrågan: Åsa Marnell och Sidney Holm, Miljöpartiets två första namn i Nacka, vill se mer satsningar på gång- och cykelvägar i kommunen. FOTO: Jenny Frejing
Val 2014 Uppdaterad 15:1406 september 2014
Lokalt, ekologiskt och kollektivtrafik; man behöver inte vara miljöpartist för att se att partiets frågor ligger i linje med vad många människor i dag tycker är viktigt.
Men MP i Nacka har en tuff uppgift att få människor att tänka nytt i en av Sveriges mest bilburna kommuner.
Att våga tänka och testa nytt återkommer när man pratar med de lokala språkrören Sidney Holm och Åsa Marnell. Infrastruktursituationen i Nacka vill de lösa med mindre hänsyn till bilar och med mer kollektivtrafik. Ibland med förslag och idéer som elaka tungor skulle avfärda som flummiga.
– Det är lätt att fastna i dagens lösningar, men vi politiker måste tänka visionärt. Vi har exempelvis föreslagit linbanor. Det finns redan i till exempel London och Buenos Aires. Det skulle kunna lösa Slussenfrågan under ombyggnaden, säger Åsa Marnell.

Partiet vill även göra det mindre attraktivt att köra bil genom att till exempel skrota p-normen, det vill säga antalet parkeringsplatser som krävs för att ett bygge ska få bygglov.

Istället vill MP bygga kommunala parkeringshus runt om i kommunen och sen köra matarbussar ut i bostadsområdena.
– Då kanske man får ner antalet småresor. Det finns en rad förslag som behöver lösas, men som ingen vågar ta i före valet, säger Sidney Holm.

Men bilfrågan är inte allt. Även skolan är viktig för partiet. Framför allt vill MP ta bort hyresdelen i skolpengen.

”Orättvist i skolan”

– Vi vill ha en jämlik skolpeng som ska gå till utbildande pedagoger istället för till lokalhyror, säger Åsa Marnell.
– Det finns inget helhetstänk när det gäller skolan. Några skolor använder 25 procent av skolpengen till hyra, andra tio. Det säger sig självt att det inte blir rättvist då, säger Sidney Holm.

I dag placerar sig Nackas elever ofta i topp när det gäller skolresultat. Är det inte ett bevis på att skolorna i Nacka redan håller god kvalitet?
– Vi vill att alla skolor får lika bra resurser och har samma förutsättningar. Nacka är en ganska segregerad kommun, säger Sidney Holm.

Vill se ekomat i skolan

Inget miljöparti utan frågor som rör ekologisk mat och livsstil. Inte heller i Nacka, där partiet vill att ekologiska matvaror ska krävas i skolor – såväl kommunala som friskolor.
– Kommunen vägrar. Det kan se bra ut i statistiken, men oftast är det mjölk och ägg som står för en stor del av den ekologiska maten, säger Åsa Marnell.
Partiet vill även se en kostchef i kommunen för att skapa en sammanhållen och långsiktig strategi kring inköp och mathållning. Inte bara i skolan utan även inom äldreomsorgen.

Kostar det inte väldigt mycket pengar om all mat ska vara ekologisk?
– Det går lätt att klara med samma budget som
i dag, det man måste göra är att dra ner på köttet, men det är ofta ett rött skynke för vissa, säger Sidney Holm.

Valet till EU-parlamentet blev en framgång för Miljöpartiet även lokalt. Över 20 procent av Nackaborna röstade på partiet.

Vad tror ni om höstens val då?
– Visst känner vi att vi går framåt, säger Åsa Marnell.
– Förra valet på riksplanet var Moderaternas bästa någonsin, men M i Nacka tappade då två procent. Nu går det dåligt för M på riks, så det känns väldigt öppet, säger Sidney Holm.

Tre frågor till Miljöpartiet


Nacka är på många sätt präglat av bilen. Hur ska ni förändra det?

   – En ny syn på parkeringsnorm och bilvägar krävs för en lyckad förtätning av centrala Nacka. Stora satsningar på gång- och cykelbanor och kollektivtrafik är nyckeln till minskat bilberoende. Mer utrymme för bilar leder oundvikligen till mer bilar, det handlar även om en mer demokratisk fördelning av gaturummet.

Ni vill riva upp beslutet att låta entreprenörer driva Nackas bibliotek, vilket stöd tror ni att ni har för det hos väljarna?
   – Ett starkt stöd. Bibliotek är en kommunal angelägenhet, som inte ska drivas med vinstintresse. Enligt bibliotekslagen ska boklån vara avgiftsfria, vilket betyder att om ett folkbibliotek drivs som ett företag måste ägarna göra vinst på något annat.

På er hemsida står det att politik bygger på kompromisser. Är miljön och klimatet möjliga att kompromissa om?
   – Det gäller att vi väljer våra strider och fokuserar på helheten. Enskilda beslut kommer säkert att te sig mer eller mindre bra men det gäller att hålla kursen så att vi inte missar det övergripande målet.
Snabbfakta: MP Nacka
Listan: 1. Åsa Marnell, museiintendent, 42 år, Lännersta.
2. Sidney Holm, politiker och egen företagare, 55 år, Sickla.
3. Louise Ollivier, HR-strateg, 42 år, Orminge.
4. Magnus Söderström, gymnasielärare, 29 år, Sickla.
5. Lisskulla Zayane, skötare, 50 år, Älta.

Resultat 2010: 5 020 röster, vilket motsvarade 9,09 procent och gav fem mandat i kommunfullmäktige.

Starkaste distrikt 2010: Sickla Östra, med 17,66 procent.
Svagaste distrikt 2010: Solsidan Älgö, med 4,35 procent.
Kan tänka sig att samarbeta med: ”Alla partier utom SD. Det ska inte gå att sitta i majoritet utan stöd från MP.”
Uppdaterad 2014-09-06 15:14