FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Pia

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
22 februari 2019

ARKIV

Centerpartiet: "Stora risker med Slussenförslaget"

Debatt 15:04 | 19 augusti 2014 Centerpartistiske tolvtaggaren Hans Lindqvist går till attack mot Slussenprojektet och kräver att staten tar över arbetet med ett planföreläggande.
Värmdö Värmdö måste kräva ett statligt planföreläggande för att påverka i Slussenfrågan
Frågan om Nya Slussen är direkt avgörande för många Värmdöbor med arbete och transporter in mot staden. Slussen är i stort behov av upprustning. Ombyggnaden är en av de största infrastrukturprojekten som berör vår kommun och våra medborgare i Värmdö.

Hela processen kring ombyggnaden och Nya Slussen har kraftigt kritiserats för ogenomtänkta och illa underbyggda förslag och överklagningarna och alternativförslagen  är många. Fortfarande saknas en godkänd handlingsplan för bussterminalen efter underkännandet av Katarinaberget i mark- och miljödomstolen. Det råder stor oklarhet om Stockholms planer. Frånvaron av information, dialog och överläggningar har gjort att osäkerheten är stor för oss Värmdöbor.

I Slussenförslaget ingår också en bil- och busstunnel som ska trafikförsörja resande från Nacka och Värmdö in mot Slussen. Tunneln har ett enda tunnelrör utan mellanvägg mellan körriktningarna där olycksriskerna ökar. ingen risk- och sårbarhetsanalys har gjorts. Mitt i tunneln finns en korsning för uppfarten till Gamla stan. Höjden är bara fyra meter vilket ökar olycksrisken.

Förslaget har hemligstämplats som en del i Nya Slussen. Risken för brand och andra olyckor är uppenbar. Tusen personer kan befinna sig där samtidigt men någon konsekvensutredning har inte gjorts och ingen samverkan har skett med Räddningstjänsten.

”Risken för brand och andra olyckor är uppenbar”

Nacka- och Värmdöbor är de som mest kommer att trafikera tunneln, men det är staden som beslutar om utbyggnaden. Ett planföreläggande är en möjlighet som regeringen kan ta till då den vill att en kommun ska ändra eller upphäva en plan. Det kan handla om  ett bredare intresse över flera kommuner, som i vårt fall, eller mellankommunala plankonflikter.

Ställer sig kommunledningen och koalitionen i  Värmdö bakom kravet på att Värmdö ska begära att regeringen beslutar om ett planföreläggande för att få  insyn och kunna påverka i frågan om Slussens upprustning?

För Värmdöcentern
Hans Lindqvist
Lars Alenfalk
Ina Ununger